İçerikler; internettin her şeyi günü gününe tutan not defterleridir. Öğretici metinler içerisinde gazete ve dergi sütunlarında yer alanların büyük bir bölümü; kitapların tamamı, internet ortamında kullanılan görsel ve işitsel nitelik taşıyan yazılar, elektronik kitaplar, resim galerileri ve bloglar; bunları oluşturmada kullanılan tüm kaynak, bilgi, belge ve bulgular içerik olarak kabul edilmektedir.  Kısacası içerik nedir, diye sorarsak: İçerik; bir yapıtı, kavramı ya da olguyu meydana getirenlerin tümüdür.

E-İçerik Kavramı

Teknolojinin gelişimi ile birlikte yapıtların, ders kitapları, gazete ve dergilerin özünü oluşturan içerik giderek görsel ve işitsel bir boyut kazanmıştır. Kısacası e-içerik; içeriğin sanal ortama uyarlanmış hâlidir diyebiliriz.

E-içerik aracılığıyla hitap edilen kitle ile temas etmeden, dolaylı olarak iletişim kurulur. Yazılı metinlerin özü olan içerik ses, müzik gibi işitsellerle ve animasyon, hareketli animasyon, video, kısa film gibi görsellerle desteklenerek daha ilgi çekici ve öğretimi, bilgi alış verişini destekleyici boyuta getirilir.

İçerik Nasıl Üretilir?

İçerik üretmedeki en önemli aşama özgün, benzerleri arasından sıyrılarak temsil ettiği ürünü, markayı, özünü oluşturan bilgiyi üst sıralara taşıyacak bir içerik yaratmaktır. İçerik nasıl üretilir konusunu biraz daha açarak irdeleyelim.

İçerik yazacak kişi alanında uzman olmalı, yeterli bir bilgi birikimi bulunmalıdır. İyi ve kaliteli bir içerik üretebilmek için öncelikle konu ile ilgili detaylı ve kapsamlı bir kaynak taraması yapılmalıdır. İçeriğin yazım aşamasında kullanılan dil de son derece önemlidir. Dil sade, açık, anlaşılır olmalı; samimi ve güven verici bir üslup kullanılmalıdır. Bu yüzden yazar kendi duygu ve düşüncelerine yer vererek okurla sohbet havası yaratmalı ve onun güvenini kazanmalıdır. İnandırıcı olmak en temel noktalardan biridir.

İçerik yazımında neyin anlatıldığından ziyade neyin nasıl anlatıldığı son derece önemlidir. Bu yüzden yazarın konuyu işleyiş biçimi onu diğerleri arasında farklı bir noktaya ulaştıracaktır. İyi ve kaliteli bir içeriğin okuyanların dikkatini çekme, onlar arasında konuşulma ve sanal ortamda paylaşılma oranı son derece yüksek olacaktır.
Yazıda imla kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat edilmeli, farklı yorumlara sebebiyet verecek bir dil kullanılmamalıdır.

Başlık mutlaka içeriğin içinden seçilmeli, çarpıcı olmalı ve yazı uygun görsellerle desteklenmelidir. Yazı içerisine okuyucu dâhil edebilmek adına cevabı beklenmeyen sorular sorulabilir, ilgi her daim canlı tutulur. İçeriği zenginleştiren; video-küçük resim-ses ve animasyonlar hitap edilen kitleye eğlenceli vakit geçirtecektir. İçerik yaratmada en önemlisi ortaya konan ürün ile özgünlüğü yakalayıp fark yaratmaktır.

Kopya İçerik Nasıl Bulunur?

Kopya içerikleri tespit edebilmek için sanal ortamda birtakım siteler kullanılmaktadır. Bunlar arasında en dikkat çekenlerinden biri kopyakontrol.com ’dur. Siteden yardım alınarak kopya içerik nasıl bulunur: Site içerisine girdikten sonra kontrol et sayfasına geçmeli; taratılacak metnin tamamını kontrol sayfasına gelip boşluğa kopyala-yapıştır yapmalısınız. Ardından kontrol et ve git(go) butonuna tıkladığınızda mevcut metnin daha önce nerelerde kullanılıp kullanılmadığını birkaç dakika içerisinde güvenle denetleyebilirsiniz.

Site ücretsizdir ve özgün makaleleri benzerleri arasından ayırarak size ulaştıracaktır. 

   Paylaşmak güzeldir  :)