İyi bir makale yazarı olmanın yolu öncelikli olarak özgün makaleler ortaya koymaktan geçmektedir. Bu yol söylendiği kadar kolay olmamakla birlikte; iyi bir araştırmacı, güçlü bir ikna edici olmayı ve zengin bir kelime dağarcığına sahip olmayı gerektirir. Peki ama özgün olmanın anahtarı nedir?

Özgünlük Kavramı Girişi

Tüm düz yazılarda, anlam bütünlüğü olan satır başı ile ayrılmış her bir parçaya paragraf denilmektedir. Özgün bir makalenin paragrafları arasında tutarlı geçişin yaratılması olmazsa olmazlardandır. Özgünlük en temel tanımıyla farklı olmak, herkes tarafından işlenen bir konuyu bambaşka bir dille yeniden kurgulamaktır.

Özgün bir makale de herhangi bir taklit ya da öykünme ögesi göremeyiz. Yazar; düşüncelerini, duygularını hiç kimseye benzemeden kendine has şekilde okuyucuya aktarmayı başarmalıdır. Ortaya koyduğu farklı ürünleri ile hem okurun ilgisini canlı tutmalı hem de farkındalığın altına imzasını atmalıdır.

Nasıl Özgün Oluyor?

Özgün olabilmek için öncelikle anlatım nitelikleri içerisinde; akıcılık, yoğunluk ve tutarlılık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmak gerekmektedir. Bilgi vermek amacıyla bir makale kaleme almışsanız; günlük hayatın gerçeklerini, yaşamın içinden örnekleri, kanıtlayıcı ve destekleyici nitelikteki sayısal verileri, örnek teşkil eden kişi ve yer adlarını yazının içerisinde aralara serpiştirmelisiniz.

Anlatılanları daha da inandırıcı kılmak adına konu hakkında tanınmış bir kişinin düşüncelerini veya sözünü okuyucuya aktarabilirsiniz.

Konu içerisinde gereksiz ayrıntılara girmemelisiniz. Cümlede aynı anlama gelen ifadeleri kullanmak da yine özgünlüğe gölge düşürmektedir.

Anlam derinliği yaratmak, düşünceleri ve duyguları paragraf aralarına dağıtmak, her okuyanda başka bir etki yaratmak, gerçekleri tüm çıplaklığı ile ortaya koymak kimi zaman heyecanlandırıcı ve merak edici ögeleri işlemek kimi zaman da sadece nesnelliğin kıyılarında yüzmek özgün makale için anahtar bağlayıcılar kabul edilebilir.

Her bir cümleniz bir öncekinin devamı niteliğinde olmalı, düşünceler birbirini destekler ve kanıtlar nitelikte olmalıdır. Sonuç olarak paragrafın genelinde ana düşünceye aykırı bir örnek, olgu veya durum olmamalıdır. Bir nevi kendinizi insan ruhunu okşayıcı kelimelerle onayan bir scrabble ustası olarak düşünebilirsiniz.

Olayların ve olguların duyularınız üzerinde bıraktığı etkileri yazısına aktarırsınız ve adeta sözcükleriniz ile seyrine doyum olmaz resimler, her seferinde başka diyarlara sürükleyen bambaşka hikayeler yaratırsınız.

Özgünlük Kontrolü

Özgünlüğü yakalamak kadar zor olan ve hassasiyet gerektiren bir başka konu da özgün bir makaleyi kontrol edebilmektir. Bu nitelikli ve dikkatli bir araştırmacı olmayı gerektirir.

Metni bir bütün olarak ele almalı; ana düşünce, yazının dili ve anlatımı, planı, düşünceler arasındaki anlam geçişi, yazarın yorumu gibi konular üzerinde hassasiyetle durmalısınız.

Bağlayıcı ögeleri gözden kaçırmamalı, paragraftaki bütünlüğün sağlamlığına, tutarlılığına, kalıplaşmış söz gruplarının yani deyimler ve atasözlerinin yerli yerinde kullanılıp kullanılmadığına dikkat etmelisiniz.

Makale içerisinde geçen cümleleri ya da anahtar kelimeleri sanal ortamda aratarak makaleyi kopya kontrolünden geçirebilirsiniz. Anahtar kelimeler bu konunun daha önce hangi yazılarda ve ne şekilde işlendiğini sizler için ortaya çıkaracaktır.

Tekerlemeler ve telaffuzu zor sözcüklerin akıcılığa sekte getireceği düşünülürse yazı içerisindeki bu tarz ifadelerin çıkarılmasını istemek daha doğru olacaktır. Konuyu en iyi özetleyen sözcüklerin başlık olarak kullanılabileceği unutulmamalıdır. Bu sözcükleri google gibi arama motorlarında sorgulamak yazılan makalenin özgünlüğünü denetleme noktasında sizlere yardımcı olacaktır.

Makale özgünlük kontrolü gibi ağ bağlantıları yazım denetleme adına destek olacaktır. Yapılması gereken panel üzerine yazılan yazıyı aktararak kopya kontrol butonu üzerinden birkaç dakika içerisinde kontrolünü gerçekleştirmektir.

Makalede geçen tüm cümleler kontrol süzgecinden geçirilmelidir. Özgün bir makale sanal ortam için son derece değerlidir ve özgünlüğü yakalamak bir yazarın altın bilezik değerindeki niteliğidir.

Bonus: Makalelerinizin özgünlük kontrolünü www.kopyakontrol.com üzerinden ücretsiz yapabilirsiniz.

   Paylaşmak güzeldir  :)