Öncelikle Makale bir konuda uzman kişiler tarafından yazılmış, her konuda yazılabilen ve konular hakkında bilgi vermek, bir görüşü desteklemek amacı güden yazılardır. Önemli bir noktada bir görüşü öne sürüldükten sonra kanıtlama zorunluluğu olmasıdır.
Makalenin temel unsuru fikirdir. Fikir yönü olmayan makaleye makale denemez. Makale mutlaka bir fikir üzerine yazılmalıdır. Fikir üstüne yazılmayan makale düz yazı gibidir.
Makalenin Dünya Tarihi
               
            Makalenin ne zaman, nerede, nasıl ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte makalenin ilk olarak Çin’de ortaya çıktığı düşünülüyor fakat kesin bir bilgi yoktur.

Makalenin Türk Tarihi

            Türk tarihinde ilk çıkan gazete 1831 yılında Takvim-i Vekayi'dir. Bundan sonra çıkan Tercüman-ı Ahval’i Şinasi ve Agâh Efendi kurmuşlardır. Böylelikle makalenin ilk örneği bu gazetede verilmiştir. Makalenin ilk örneğini Şinasi vermiştir. Eseri “Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi”dir.

            Makalenin Türk Edebiyatındaki ilk temsilcileri şunlardır. “Yaşar Nabi, Halit Fahri Ozansoy, Falih Rıfkı Atay, Ziya Gökalp, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Peyami Safa, Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemseddin Sami, Muallim Naci, Beşir Fuat, Hüseyin Cahit, Fuat Köprülü, Ahmet Mithat, Süleyman Nazif.”
               
Özgün Makale Nedir?
           
            Özgün Makale bir konu bir görüş hakkında dünyada eşi benzeri olmayan bir makaledir. Yazarın kendi düşüncelerini, kendi hissettiklerini, kendi farklılıklarını yaratan bir makaledir. Bu yüzden bir başkası tarafından aynı his, aynı düşünce ve farklılık ile yazılamayan metindir.

Özgün Makale Ve Makale Yazma Aşamaları

            Öncelikle hangi konuda makale yazılacağı iyi bir şekilde belirlenmeli. Daha sonra konu hakkında çeşitli kitaplardan, internet sitelerinden,  araştırılmalar yapılmalıdır. Özgün bir makale olacağı için belirlenen konu hakkında daha önce yazılmış makalelere göz atılmalı ve aynı olmamasına özen gösterilmeli aksi takdirde aynı olursa makale özgün olmaktan çıkmaktadır. Konu hakkında görseller kullanılarak okuyucunun dikkati çekilmeli dümdüz metin okuyucu boğar ve sıkılır bunu önlemek için görselleri kullanacağımız yeri iyi seçip düzgün bir görsel kullanmalıyız.

            Makaleyi yazarken imla kurallarına dikkat etmemiz gerekmektedir. Konuyu basit bir şekilde anlatılmalı laf kalabalığına izin verilmemeli. Okuyucu makaleyi okurken aklında oluşabilecek soru işaretlerine yanıt aramaktansa makaleyi yazarken oluşabilecek sorulara azda olsa bir ucundan cevap verilmelidir. Ve Makalenin başlığı okuyucular üstünde en etkili bir yerdir. Bu başlık konuyla alakalı ve akılda kalıcı etkili bir şey olması yazar açısından olumlu bir iz bırakacaktır.
 
Makalenin Yapısı

1.Giriş
            En önemli kısımdır. Her okuyucu bütün makaleyi okumasa bile girişe göz atar ve nabız yoklar ve 3 kısımdan/bölümden oluşur.
           
            Mısır Piramit’ine benzer makale ilk paragraf konuyu geniş bir ifadelerle anlatmaya başlar ve konu gittikçe küçülerek verilecek mesajı piramittin zirvesinde bizlere verir. Bu paragrafta okuyucunun dikkati makaleye çekmek ve konu hakkında ön hazırlığı sunmaktadır.
           
            İkinci paragrafta birinci paragrafta yazdığımızın aksine bu paragrafta konunun içeriğine girilmeli detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Doğrudan makaleye katkı sağlayacak türden olmalıdır.
           
            Üçüncü paragrafta ise bütün paragraflarda anlatılmak istenen artık bir sonuca bağlanıp okuyucuya iletilmek istenen mesajlar verilmektedir.

2.Yol Ve Yöntemler
            Sonuçlara nasıl ulaşılabildiği anlatılmalıdır. Tüm yöntemler bu bölümde tanımlanır.

3.Sonuçlar
             Tarafsız bir şekilde sonuçlar yorumsuz olarak sunulmalıdır.

4.Tartışma
            Bölüm ana sonuçlara varabilmek için yorumlanan bu kon hakkında fikirlerin sunulduğu yerdir.

5.Özet Ve Hükümler
            Makalenin özetini ve hükümleri içeren bölümdür. Bu bölüm ayrıntılı ve belirgin olmalıdır.

6.Teşekkürler
            Bu konunun makalesi yazımından yardımcı olan kurul kuruluş ve kişiler adınca kısaca bahsedilir. Ve teşekkürleri sunulan bir bölümdür.

7.Kaynaklar
            Makale hangi kaynaklardan bilgi alınıldığı belirtilmesi gereken bölümdür. Ayrıntılı bir şekilde kaynak belirtilir.
   Paylaşmak güzeldir  :)