İstifa Dilekçesi Nedir? Nasıl Hazırlanır? Kime Verilir

(Aşama Aşama Tüm Süreç)

Kariyerini bir adım öteye taşımak isteyenler veya çalıştığı iş yerinden memnun olmayanlar, usulüne uygun bir şekilde istifa dilekçesi yazmak zorundadır. Usule uygun bir şekilde yazılmış istifa dilekçesi formatı işlerin daha olumlu anlamda sonuçlanmasını sağlamaktadır. İstifa etmek zorlu bir süreçtir ve dil bilgisine uygun bir şekilde yazılan istifa dilekçesi, süreci kolaylaştırmaktadır.

İstifa Dilekçesi Nedir?

Kendi istekleri ve iradeleri doğrultusunda çalıştıkları yerden ayrılmak isteyen kişiler, çalıştıkları yere istifa dilekçesi sunmalıdır. Yazılı olacak şekilde çalışan kişinin işten ayrılmak istediğini belirtmesi işlemine istifa dilekçesi denmektedir. Çalışan kişi istifa dilekçesinde mutlaka işten ayrılma gerekçesini belirtmeli ve genel ifadeler kullanmalıdır.

İstifa Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İstifa dilekçesinin uygun bir üslup ile yazılması ve elden verilmesi şarttır. Net, kısa ve anlaşılır olan istifa dilekçesi örneği istifa etmeyi düşünen kişilere yardımcı olmaktadır. İstifa dilekçesi mevcutsa İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne, eğer mevcut değilse Genel Müdürlüğe veya yetkili departmana hitaben yazılmalıdır.

İstifa dilekçesinin giriş kısmında ad soy ad, kurum ve pozisyon muhakkak belirtilmelidir. Dilekçe her ne kadar yazılı olsa da, kullanılan dil ve anlatım şekli çok önemlidir.

Hangi gerekçeler ile istifa dilekçesi yazıldığı belirtilmeli ve iş bırakma nedeni kısa ve net olması gerekmektedir. Gereksiz tekrarlara yer verilmemeli ve gerekçeler net bir şekilde ifade edilmelidir. Hukuki açıdan istifa dilekçesi cevap süresi beklenmeli ve bütün yasal hakların kullanımı da dilekçe de yer almalıdır.

İstifa dilekçesinin gönderildiği veya verildiği tarih dilekçede belirtilmeli ve imzalanmalıdır. İsteğe bağlı olarak son kısımda kibar bir teşekkür notuna yer verilebilmektedir. İstifa dilekçesini iş hukukuna uygun bir şekilde sunan kişiler, haklarını sonuna kadar kullanabilmektedir.

İstifa Dilekçesi Kime Verilir?

Durumu özetleyen istifa dilekçesi basit ifadelerden oluşmalı ve yetkili departmana elden teslim edilmelidir. İnsan Kaynakları'na veya Genel Müdürlüğe hitaben yazılan dilekçe, yönetici ve varsa onun üstündeki yöneticiye imzalatılmalıdır. Bir tüzel kişiden ayrılma beyanı olan istifa dilekçesi, tüzel kişiliğe tebliğ edilmiş olarak sayılmaktadır.

İstifa Dilekçesi ve İhbar Süresi

Çalıştığı yerden 6 aydan daha az süre çalışmakta olan kişiler için istifa dilekçesi bildirim süresi 2 hafta önceyken, 3 yıldan fazla süredir çalışanlar için 8 haftalık bir süre zorunluluğu vardır. İstifa etmek amacı ile istifa dilekçesi verecek olan kişiler, belirtilen sürelere uymak zorundadır eğer uymazlarsa iş yeri tazminat talep edebilmektedir.

İstifa Dilekçesi Geri Çekilebilir mi?

İstifa dilekçesini gönderenler ve pişman olup işe devam etmek isteyenler, işleme konulmamış istifa dilekçelerini çekebilmektedir. İşleme konmuş istifa dilekçelerinin karar aşaması, yönetici kısmını ilgilendirmekte ve bireylerin bu durumda yapacak bir şeyleri bulunmamaktadır. Pişman olanlar istifası işleme girmemişse, istifa dilekçesi noter ile dilekçenin geçersiz olduğunu bildiren bir ihtarname hazırlatmalıdır.

İstifa Dilekçesi Bilgisayarda Yazılır mı?

İstifa dilekçesini el yazısı ile yazmak istemeyenler, istifa dilekçesi indir ile hazır bir dilekçe indirmektedir. İndirmekten çok bilgisayardan yazılmış bir istifa dilekçesinin kabul edilmemesi için herhangi bir neden yoktur. Çalışan kişi el yazısı ile yazdığı istifa dilekçesini sunabileceği gibi bilgisayardan yazmış olduğu istifa dilekçesini de sunabilmektedir.

İstifa Dilekçesinde Bulunması Gerekenler

- İstifa dilekçesinin içeriği ve nasıl yazıldığı son derece önemlidir.

- İstifa dilekçesinde yanlış yazılmış bir ifadenin çalışan kişinin aleyhinde kullanılabileceği unutulmamalı ve bu yüzden dilekçe titizlikle hazırlanmalıdır.

- İstifa nedenleri sıralanmalı ve evlilik nedeniyle istifa dilekçesi yazılabilmektedir.

- Tarih ve imzası olmayan istifa dilekçeleri geçerli olmayacağından, mutlaka tarih ve imza atılmalıdır.

- İşçiler boş bir kağıda imza atmamalı ve istifa dilekçesi imzalayan işçi kağıdın gerekli hususlar ile dolu olmasına önem vermelidir.

- İşe giriş tarihi ve ne kadar süredir çalıştığı da ifadeler arasında yer almalıdır.

- Açıkça istifa edilmek istendiği belirtilmeli ve yetkili departmana hitaben yazılmalıdır.

İstifa Dilekçesi Cevap Süresi

Çalışan kişiler kamu kuruluşunda personelse, istifa dilekçesi kamu kuruluşlarına iletilmelidir. İstifa dilekçesine gelen cevap süresi 60 gün olarak belirlenmiştir ve istifa dilekçesi illa kabul edilmesi zorunlu değildir.

İdari makamlara istifa dilekçesini iletenler, kendilerine gelecek olan net cevabı beklemelidir. 60 gün içerisinde istifa dilekçesine bir yanıt gelmezse, çalışan personelin dava açma hakkı vardır.

İstifa Dilekçesi Olmadan İşten Çıkarılma

Çalışanlar için istifa dilekçesi olmadan işten çıkarılma yasal bir işlem değildir. Böyle bir durum yaşanması durumunda, çalışan kişi tazminat davası açabilmektedir. Kendisini belgeler ile kanıtlayabilen çalışanlar, yasal olarak haklarını sonuna kadar kullanabilmektedir. İş Mahkemeleri'nde hakkını arayan işçiler, bu gibi durumlarda davayı kazanmaktadır.

İstifa Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 - Durumu özetleyecek şekilde yazılan ve net ifadeler içeren istifa dilekçesi, sürecin sorunsuz bir şekilde işlemesine yardımcı olmaktadır.

- Hikayeci bir dil kullanılmamalı ve bir dilekçe yazıldığının farkında olarak kurumsal bir dil tercih edilmelidir.

- İhbar süreleri göz önüne alınarak bu kurallara uygun olacak şekilde istifa dilekçesi verilmelidir.

- Resmi bir şekilde yazılan istifa dilekçesi, iki nüsha olacak şekilde düzenlenmelidir.

- Düzenlenen nüshalardan biri işverene verilirken, diğer nüsha işçide bulunmalıdır.

- Tazminat almak isteyenler, istifa dilekçelerinde istifa etmek için geçerli bir neden sunmalıdır.

- İstifa dilekçesi kısa tutulmalı ve yazıyı uzatmak için gereksiz ifadelere yer verilmemelidir.

İstifa Dilekçesi El Yazısı İle mi Yazılmalı?

İstifa dilekçesi bilgisayar ortamında hazırlanabileceği gibi el yazısıyla da yazılmaktadır. El yazısı ile yazılmış istifa dilekçeleri, işçi ve işveren için daha büyük kolaylıktır. Yaşanması muhtemel anlaşmazlıklarda, işçinin istifa dilekçesini kendi özgür iradesi ile yazıp yazmadığı daha kolay bir şekilde anlaşılmaktadır.

İstifa Dilekçesi Hangi Kalemle Yazılır?

İstifa dilekçesi yazarken dolma kalem kullanılabileceği gibi tükenmez kalem, siyah veya mavi mürekkepli kalemler de kullanılabilmektedir. Siyah veya mavi rengin dışında yazılan istifa dilekçelerinin herhangi bir geçerliliği yoktur. Resmi bir geçerliliği olan istifa dilekçesi çalışanlar tarafından çoğunlukla pilot kalem ile yazılmaktadır.

İstifa Dilekçesi Kaç Gün Önceden Verilmeli?

6 aydan daha kısa süredir istifa etmek istediği yerden çalışan işçiler, istifalarını belirttikten 2 hafta sonra dilekçelerini verebilirken, 3 yıldan daha uzun süredir çalışan işçilerse istifa edeceklerini belirttikten 8 hafta sonra istifa dilekçelerini vermelidir. Bu süreler asgari olarak belirlenmiştir ve duruma göre arttırılabilmektedir.

İstifa Dilekçesi Hangi Departmana Yazılır?

Profesyonel bir şekilde istifa dilekçesi hazırlayanlar, çalıştıkları iş yerinin İnsan Kaynakları'na hitaben istifa dilekçelerini yazmalıdır. Eğer İnsan Kaynakları yoksa, Genel Müdürlüğe hitaben yazılarak teslim edilmelidir. Yaşananlar ve şartlar ne olursa olsun, dilekçede kullanılan dile önem verilmelidir. Duygulardan arınmış ve resmi bir dille yazılan istifa dilekçesi, en doğru ve kabul edilebilir olanıdır.

İstifa Dilekçesine Hangi Tarih Yazılmalı?

İstifa dilekçesine hangi gün yazıldıysa o tarih atılmalıdır ve dilekçede çalışılan pozisyona hangi tarihte başlanıldığı, hangi tarihte ihbar süresinin verildiği de belirtilmelidir. Tarih atıldıktan, gereğinin yapılması arz edildikten ve imza atıldıktan sonra istifa dilekçesi yetkili birimlere teslim edilmelidir.

İstifa Dilekçesi Kaç Gün Geçerlidir?

Açık tarihli bir şekilde verilen istifa dilekçesi, yetkili kişi tarafından 60 gün içerisine kadar işleme konması gerekmektedir. İşleme henüz konmamış istifa dilekçelerine noter aracılığı ile itiraz edilerek istifa dilekçesi geri çekilebilmektedir. İşçinin kimi zaman hemen ayrılma talebi anında karşılık bulmakta ve istifa dilekçesi geçerliliğini kısa sürede kazanmaktadır.

İstifa Dilekçesi Mail Atılır mı?

Mail ile istifa dilekçesinin atılması gibi durumlarda gerçek kimliğin tespiti konusunda problemler yaşanabilmektedir. Dijital imzaya sahip istifa dilekçesi maili, gerçek kimliğin tespiti konusundaki problemi ortadan kaldırmaktadır. Yine de en doğru ve kabul edilebilir istifa dilekçesi elle yazılıp teslim edilenidir. İşçinin iradesi dışında atılması muhtemel mailler de sorun teşkil etmektedir.

İstifa Dilekçesi Ne Zaman İşleme Konur?

İşveren, kendisine ulaştırılan istifa dilekçesini 60 gün içerisinde işleme koymak zorundadır. Kimi zaman işverenlerin ellerine ulaşan istifa dilekçelerini hemen işleme koymaması işçinin mağdur olmasına neden olmaktadır. Resmi bir şekilde yazılan istifa dilekçesi, ne olursa olsun en fazla 60 gün içerisinde işleme konulması gerekmektedir.

İstifa Dilekçesi Yazan Tazminat Alabilir mi?

Haklı bir sebep öne sürülen istifa dilekçelerinde işçi tazminat alabilmektedir. Eğer iş yerindeki çalışma şartları çok ağırsa, ahlak kuralları göz ardı ediliyorsa, işçinin SGK primleri düşük ödeniyorsa veya maaşı gününde ödenmiyorsa, her ne kadar işçi kendisi çıkmış olsa bile tazminat talep edebilmektedir.

İstifa Dilekçesi Yazdıktan Sonra Kaç Gün Çalışır?

İstifa etme nedenini önce sözlü olarak sonra da yazılı olarak açıklayanlar, istifa dilekçeleri işleme girene kadar işlerine kaldıkları yerden devam etmek zorundadır. İşçilerin ne kadar süredir çalıştıkları göz önüne alınmakta ve daha uzun süredir aynı yerde çalışanların istifa dilekçesi yazdıktan sonra çalışması da daha uzun sürmektedir.

   Paylaşmak güzeldir  :)