POLİS NASIL OLUNUR? RÜTBELERİ, ÇALIŞMA SAATLERİ, ŞARTLARI VE MAAŞLARI

Polislik, geçmişten günümüze toplum içindeki yerini ve önemini kaybetmeden sürdürmektedir. İlkokul sıralarından itibaren birçok çocuğun ve gencin hayali polis olmaktır. Önceki yıllarda polis olmak isteyenler için Polis Koleji ve Polis Akademisi bulunuyordu. Bu birimler kapatılarak günümüzde polis olmak için farklı kriterler ve uygulamalar getirildi. Polis nasıl olunur ve polis olmak için şartlar nelerdir ihtiyacınız olan tüm bilgileri rehber niteliğinde hazırladık.  

Polis kelimesi Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Kökeni, Yunanca polis (şehir) ve Latince politia (vatandaşlık, hükümet) sözcüklerine dayanır. Günümüzdeki asayişi sağlama gibi anlamda kullanılmaya başlanması 19. yüzyılda başlanmıştır.

Polislik Nedir?

Polislik; halkın emniyetini sağlamak, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirler almak üzere görev yapan kamusal hizmet biriminin adıdır. 2559 kanun numarasıyla kabul edilen, 14/07/1934 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Polis Salahiyet ve Vazife Kanunu'nun 1. maddesinde tanımı açıkça yapılmıştır.

Kanunun birinci maddesinde;

- Asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini koruyan,

- Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eden,

- Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eden,

- Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği vazifeleri yapan emniyet teşkilatıdır.

Polis Nasıl Olunur?

Polisliğin gözde mesleklerden biri olması polis olmam için ne yapmam lazım ve polis nasıl olunur 2021 sorularını da beraberinde getiriyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde meslek tanıtımı çalışmalarında okula veya sınıflara emniyet teşkilatından bir görevli getirilerek, polislik mesleği hakkında bilgi verilmesi sağlanıyor. Böylece çocuklar ve gençler polis olmam için ne yapmam gerekiyor sorularının yanıtını bulmuş oluyorlar.

Polis olmak için belli başlı kriterler ve şartlar bulunuyor. Bunları karşılamayanlar polis olamıyorlar. Öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Bunun yanında belli yaş sınırı ve boy-kilo şartı bulunuyor. Polis olmak için en az lise mezunu olmanız gerekiyor. Ön lisans (iki yıllık) veya lisans (dört yıllık) mezunu olanlar da polis olabilmek için başvuru yapabiliyorlar.

Polislik Rütbeleri

Askeriyede olduğu gibi emniyet teşkilatında da rütbeler bulunuyor. Bunlar teğmen, albay, general olarak değil kendi içlerinde farklı şekilde bulunuyor. En alt kademeden en üst kademeye kadar polislik rütbeleri şunlardır;

- Polis memuru

- Başpolis memuru

- Kıdemli başpolis memuru

- Komiser yardımcısı

- Komiser

- Baş komiser

- Emniyet Amiri

- 4. sınıf Emniyet Müdürü

- 3. sınıf Emniyet Müdürü

- 2. sınıf Emniyet Müdürü

- 1. sınıf Emniyet Müdürü

- Sınıf üstü Emniyet Müdürü

Polislik Çalışma Saatleri

Devlet memuru olmalarına rağmen polislik çalışma saatleri farklıdır. Diğer devlet memurları gibi sabah 8.00, akşam 17.00 saatleri arasında çalışmazlar. Polislerin ayrıca hafta sonu tatilleri de bulunmamaktadır. Bir polis günde 12 saat çalışıp, ertesi gün 24 saat dinlenmektedir.

15 Temmuz 2016 yılına kadar 12/12 olan; yani 12 saat çalışıp 12 saat dinlenme; 12 saat çalışıp 24 saat dinlenmeye dönüştürülmüştür. Polisler için 8 saat çalışıp, 24 saat dinlenme gündemdedir.

Polis Devleti Nedir?
 

Polis devleti, gücünü kötüye kullanan, hukuku yok sayan, özgürlükleri sınırlayan yönetim biçimine verilen addır. Kökeni, 1851 yılında Avusturya İmparatorluğu'nun düzeni sağlamak için polis gücünü kullanmasına dayanıyor. Sivil otoritenin, yönetim gücünü istediği gibi kendi çıkarına kullanması demektir.

Tarihte; Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini, Doğu Almanya'da Stasi, Tunus'ta Zine el-Abidine Ben Ali dönemleri polis devletine örnektir.

Polis Nasıl Olunur Erkek

Emniyet teşkilatı her yıl belirli sayıda polislik alımı için sınav açıyor. En az lise veya dengi okul mezunu olanlar ve polis olmak şartları karşılayanlar sınava girerek, polis olmak için ilk adımı atmış oluyorlar. Polis olma hayalini gerçekleştirmek ve kısa yoldan mesleğe atılmak isteyenler polis nasıl olunur lise mezunu merakı içindedirler.

Geçmiş yıllarda ortaokuldan itibaren Polis Koleji, liseden itibaren Polis Akademisi sınavlarıyla polis alımı yapılıyordu. Yeni düzenlemelerle birlikte lise mezunlarının sıklıkla sorduğu lisede polis nasıl olunur sorusunun yanıtı Polis Akademisi bünyesinde görev yapan Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) sınavına girmektir. Lise veya dengi okul mezunuysanız Polis Meslek Yüksek Okulu sınavına giriyorsunuz.

İki yıllık yüksekokul mezunu olanlar da polis olmak istediklerinde PMYO sınavına giriyorlar. PMYO Giriş Yönetmeliğinin 5. maddesi gereği, iki yıllık yüksekokul mezunları da lise dengi sayıldığından, bu sınava girmek zorundasınız. 4 yıllık üniversite mezunlarıysa Emniyet teşkilatı birimlerinden biri olan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin açtığı sınava girerek polis olabiliyorlar.

Kadınlar Nasıl Polis Olur?

Polislik, genç kızların ve kadınların da hayallerini süsleyen mesleklerden biridir. Lise mezunu olan ve polis olmak için fiziki şartlar karşılayan her genç kız veya kadın polis olabilir. Lise, yüksekokul veya üniversite mezunuysanız, aklınızda bayan polis nasıl olunur sorusu varsa, öncelikli olarak polislik şartları kadın hususlarını incelemeniz gerekiyor. Yaş, eğitim, boy/kilo, sicil kaydı gibi polislik alım şartları karşılıyorsanız eğitim durumunuza göre PMYO veya POMEM sınavlarına giriyorsunuz.

Sınavları başarıyla geçenler, polis olma aşamaları arasında ikinci sırada yer alan fiziksel yeterlilik sınavı, mesleki psikolojik değerlendirme ve mülakat sınavına giriyorlar. Bu sınavın sonucuna göre "Polis Meslek Yüksek Okulu öğrenci adayı olur" veya "Polis Meslek Yüksek Okulu öğrenci adayı olamaz." kararı veriliyor. Mülakatı da başarıyla geçtiyseniz, okula kaydınız yapılıyor.

Polis Nasıl Olunur Bayan

Türk vatandaşı ve en az lise mezunu olan her genç kız veya kadın polis olmak için açılan sınavlara başvurabilir. Polis yaş sınırı ve polislik sağlık şartları karşılıyorsanız eğitim durumunuza göre Polis Meslek Yüksek Okulu veya Polis Meslek Eğitim Merkezi sınavlarına giriyorsunuz.

Polis olmak isteyen Türk gençlerinin en çok aklını kurcalayan polis olmak için kaç puan gerekir sorusudur. PMYO ve POMEM belirli taban puana göre

PMYO'na girmek isteyen lise, dengi veya iki yıllık yüksekokul mezunları ÖSYM'nin açtığı TYT'den en az 250 ham puan almaları gerekiyor. Şehit veya görev malulü çocuğuysanız en az 200 ham puan almanız yeterlidir. 4 yıllık üniversite mezunuysanız POMEM'e girmek için KPSS'den P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunuysanız P93 puan türünden 65 almanız gerekiyor. Şehit veya görev malulü çocuğuysanız P3 puan türünden 48, P93 puan türünden 52 almanız yetiyor.

Bayan Polis Olma Şartları

Polis olmak isteyen her Türk erkeği ve kadını için ortak şartların yanı sıra özel şartlar bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, en az lise mezunu, 18 yaşından gün almış olmak polis olma kuralları içinde yer alıyor. Lise, ön lisans veya üniversite mezunu polis nasıl olunur bayan 2021 genel ve özel şartları şunlardır;

Eğitim şartı; PMYO için lise, dengi veya 2 yıllık üniversite bitirip polis olmak için yeterlidir. TYT'den polis olmak için üniversite puanı en az 250 almanız gerekiyor. Lisans veya ön lisans mezunları polis nasıl olunur üniversite mezunu şartları kapsamında POMEM'e girebilmek için en az 60 almaları gerekiyor.

Yaş şartı; Kadınlar için polislik yaş sınırı PMYO için 18 yaşından gün almış, 24 yaşından gün almamış olmaktır. POMEM için 18 yaşından gün almış, 30 yaşından gün almamış olmaktır.

Boy/kilo şartı; Kadınlarda boy minimum 162 cm, polislik vücut kitle indeksi 18-27 arasında olmalıdır.

Sağlık şartı; PMYO ve POMEM sınavlarına başvurularda polislik ön sağlık şartları Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Polis olmak isteyen kadınlar tam teşekküllü hastanelerde sağlık raporu almaları gerekiyor.

Her iki gözün sağlam olması, eşkal belirleyici sekel bulunmaması gerekiyor. Görme her iki gözde ayrı ayrı miyoplarda (sferik + silendirik) – 1 Diyoptri; hipermetroplarda + 1 Diyoptri polislik göz derecesi sınırıdır. Vücudun herhangi bir yerinde eşgal belirleyici doğumsal veya edimsel anomalilikler olmamalıdır. Vücudun neresinde olursa olsun her türlü polislik dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar polisliğe engeldir.

Diğer şartlar;

- Kendisi veya evliyse eşinin adli sicilinin temiz olması

- Bir siyasi partiye veya yan kuruluşa üye olmamak

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak

- Kamu haklarından yoksun olmamak

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki engel bulunmamak

Lisans Mezunu Kadın Polis Nasıl Olunur?

4 yıllık üniversite mezunu olan kadınlar da polis olabiliyorlar. Lisans mezunu genç kızlar ve kadınlar POMEM'in açtığı sınava girerek, polis olma yolunda ilk adımı atmış oluyorlar. Lisans mezunlarının aklına polislik okulları nerede sorusu gelebilir. Türkiye'nin 32 şehrinde POMEM bulunuyor.

Her yıl POMEM sınav duyurusunda bulunarak belirli sayıda polis adayı alıyor. POMEM'in belirlediği şartları taşıyorsanız, KPSS'den P3 puan türünden en az 60 almışsanız başvuruda bulunabilirsiniz. İlk olarak Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) belirlediği sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankaya yatırıyorsunuz. Sınav ücretini yatırdıktan sonra sağlık kontrolüne giriyorsunuz. Ön sağlık kontrolünden geçemezseniz aday olamıyorsunuz.

Sağlık kontrolünü başarıyla geçenler fiziki yeterlilik sınavına giriyorlar. Sınava ait parkur ve talimatlar sınav kılavuzunda yer almaktadır. Kadın adaylar için polislik parkur süresi 50 saniyedir. Bu sürenin üzerinde parkuru tamamlarsanız sınavdan başarısız sayılıyorsunuz. 50 saniye veya altında bir süreyle sınavı geçerseniz bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz.

Fiziki yeterlilik sınavından başarıyla geçenler mülakat sınavına alınıyorlar. Bir kavanoz içerisinde çeşitli konu başlıklarında soru kartları bulunuyor. Bunlardan birini çekiyorsunuz. Çektiğiniz karttaki konuya göre sorulara tabi tutuluyorsunuz. Mülakattan 100 üzerinden 70 alırsanız başarılı sayılıyorsunuz.

Sınavları başarıyla geçenler, puan esasına göre asil ve yedek adaylığa seçiliyorlar. Asil adaylar belirledikleri il/illerde bulunan POMEM'e çağrılıyorlar. İlk iki hafta intibak süresidir. İntibak süresini başarıyla atlatanlar 8 aylık bir eğitime tabi tutuluyorlar. Bu süre içinde 430 TL harçlık alıyorsunuz. 8 ayın sonunda polislik eğitimi başarıyla tamamlarsanız ilk atamanız yapılıyor.

Polis Maaşı Ne Kadar?

Gençler arasında polislik mesleği ile birlikte polis maaşı ne kadar sorgusu da sıklıkla yapılıyor. Rütbe, eğitim durumu, aile yardımı gibi faktörlere bağlı olarak polis maaşları değişkenlik gösteriyor. Göreve yeni atanan bir polis memuru ile baş polis memuru arasında maaş farkı bulunuyor.

Lise mezunu bir kişi 11/1 dereceden polisliğe başlıyor. Görevdeyken lisans mezunu olursa veya lisans mezunu olarak polisliğe başlarsa 8/1 dereceden göreve başlıyor. Kademe ve derece farkları da maaşların farklı alınmasını sağlıyor.

Polis Maaşları 2021

Polislik hayali kuranlar ve yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak edenler için polis maaşları 2021 belirlendi. Polis memurları 2021 yılı itibariyle %7,36 zam aldılar. Zam oranıyla birlikte göreve yeni başlayan 8/1 derece polislik maaşları 2021 6859 TL oldu. 3/1 derece bir başkomiserin maaşı ise 7833 TL oldu.

Lise mezunu olup 11/1 dereceden göreve başlayan bir polisin maaşı 5993 TL'dir. 25 yılını tamamlamış 1/4 derecedeki bir polisin maaşı ise 7606 TL'dir. 8/1 dereceden göreve başlayan bir komiser yardımcısı ise 6092 TL maaş alıyor.

Polis 3600 Ek Gösterge Nedir?

Devlet memurları için gösterge büyük önem arz ediyor. Gösterge, devlet memurlarının her yıl geçtikçe ilave olarak aldıkları bir yapıdır. Devlet memurları 3 yılda bir derece alıyorlar. Her derecede maaş artıyor ve bu da emekliliğe yansıyor.

Memurlar emekli olduklarında alacakları emeklilik tazminatı ve aylığında 2200 gösterge kullanılıyor. Hükümet yeni bir çalışma yürüterek bu göstergeyi 3600'a çekmeyi planlıyor. Gösterge 3600'a çıkarıldığında bir emekli tazminatında ortalama 20 bin lira bir artış söz konusu oluyor.

Ek gösterge kapsamına alınacak memurlar arasında polisler de yer alıyor. 3600 ek gösterge yürürlüğe girerse yaklaşık 280 bin polis bu göstergeden yararlanacak.

Yunus Polis Nasıl Olunur?

Yunus polisleri genel güvenliği ve kamu düzenini sağlamakla görevlidirler. Devriye Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlıdırlar. Motosikletli iki polis memurundan ibarettirler. Motosikletle gezmeleri, özel kıyafetlerinin olması polislik çeşitleri içinde ayrı bir yerinin olmasını sağlıyor.

Yunus polisleri, PMYO ve POMEM mezunları arasından mülakat sonucuna göre, ihtiyaç ölçüsünde alınıyor. Polislik görevini sürdüren, 28 yaşını doldurmamış, motosiklet sürmek için fiziki yeterliliğe sahip adaylar Yunus polisi olmak için mülakata başvurabilir.

Yunus Polis Nasıl Olunur Bayan

Yunus polisinde gönüllülük esastır. Motorize ekipte yer almak isteyen kadın polisler de Yunus polis alımlarına başvurabilirler. 28 yaşından küçükseniz bulunduğunuz ilde Yunus polis alımına başvurabilirsiniz. Başvururken şu şartları göz önünde bulundurmalısınız;

1- Motosikletli polis timleri biriminde çalışmaya istekli olmalısınız.

2- 28 yaşını doldurmamış olmamalısınız. (Amirler hariç)

3- Boyunuz en az 1.70 cm olmalıdır.

4- Sağlık açısından hiçbir engeliniz olmamalıdır.

5- Atletik ve sportif yapıya sahip olmalısınız.

Polis Özel Harekat Nasıl Olunur?

Emniyet ve ordu içinde özel harekat birimleri özel yapıya sahiptir. Güçlü fizik yapısına sahip, zor şartlara dayanıklılık isteyen bir bölümdür. Bu bölüme girmek isteyenler nasıl polis özel harekat olunur araştırmasını sıklıkla yapıyorlar. Polis Özel Harekatı (PÖH), polislik bölümleri içinde özel bir statüye sahiptir. Risk barındıran özel operasyonlar düzenleyen özel birimdir. PÖH olmak için polis olma ve polislik yaş sınırı 2021 şartı gerekiyor. 28 yaşını aşmamış kadın ve erkek polisler bu birime başvurabilirler. Lise veya lisans mezunuysanız PMYO veya POMEM sınavlarını kazanmış olmanız gerekiyor.

Her yıl belirli sayıda PÖH alım duyurusu yapılıyor. PMYO ve POMEM başvuru şartlarını karşılayanlar Polis Akademisinin www.pa.edu.tr resmi web adresinden başvurularını yapabilirler. Başvuruları kabul edilenler önce fiziki yeterlilik sınavına giriyorlar. Bu sınavı 60 veya üzeri puanla başarıyla geçenler, mülakat sınavına giriyorlar. Bu sınavdan da 70 veya üzeri alanlar PÖH eğitimi almaya hak kazanıyorlar.

Sivil Polis Nasıl Olunur?

Emniyet teşkilatında sivil polislik adında bir birim/bölüm bulunmuyor. Narkotik, Asayiş Sivil Ekipler, Cumhurbaşkanlığı Koruma, Bomba İmha Uzmanı, İstihbarat, Siber, Çocuk Şube gibi bölümler görevleri itibariyle sivil çalışan birimlerdir. Sivil polis olabilmek için öncelikli olarak polis olma şartı aranıyor. ÖSYM'nin düzenlediği sınavdan polis olmak için tyt puanı en az 250, POMEM'in düzenlediği sınava girebilmek için de KPSS'den lisans mezunları P3 puan türünden 60, ön lisans mezunları P93 puan türünden 65 almaları gerekiyor.

Atandığınız birimin sivil ve resmi ihtiyacına göre görevlendiriliyorsunuz. Bir polis memuru bütün çalışma hayatı boyunca sivil polis olarak görev yapamıyor. Polis olarak göreve başlayanlar için şark hizmeti zorunluluğu bulunuyor. İller A-B-C-D-E-F olarak hizmet gruplarına ayrılmıştır. A grubu hizmete dahil illerde polislik şark süreleri 7 yıldır. F grubu hizmete dahil illerde şark süresi 2 yıldır. Zorunlu hizmetini tamamlayan bir sivil polis, başka bir ile gittiğinde boş olan kadroya geçebildiğinden, resmi olarak çalışabilmektedir.

Narkotik Polis Nasıl Olunur?

Narkotik polisi, uyuşturucuyla mücadele veren Emniyet teşkilatının bir birimidir. Sivil kıyafetle çalışırlar. Dizilerde ve sinemalarda narkotik polislerinin duruş ve ifadeleri bu bölümü tercih edilen birimler arasında göstermektedir. Narkotik polisi olmak için Polis Akademisinin bu alanda hizmet veren bir polislik okulu bulunmuyor.

Narkotik polis birimi gönüllülük üzerine esastır. Polis olarak görev yapıyorsanız, bulunduğunuz birimde başvurunuzu yapıyorsunuz. Referans veya mülakat sınavı sonucuna göre bu birime atamanız yapılıyor.

Siber Polis Nasıl Olunur?

İnternetin yaygın olarak kullanılması ve bunun sonucunda internet suçlarının da artması üzerine Emniyet teşkilatı içinde Siber Suçlarla Mücadele Birimi kuruldu. Bu birimin amacı siber ortamda işlenen suçların faillerini yakalamak ve olası suç ağlarını çökertmektir.

Polis olma şartı polis siber güvenlik nasıl olunur sorusunun en kısa yanıtıdır. PMYO veya POMEM eğitimlerini başarıyla bitirip, polislik mesleğine atılanlar belirli bir tecrübe kazandıktan sonra siber polis birimine başvurabilirler. Bu birime başvurabilmek için öncelikli olarak bilişim alanında üst düzey bilgiye sahip ve 30 yaşından küçük olmanız gerekiyor.

Atlı Polis Nasıl Olunur?

İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde atlı polislerin etkili ve caydırıcı özelliğinin olması Türkiye'de de atlı polis biriminin kurulmasının önünü açtı. Çevik Kuvvetler birimi bünyesinde atlı polis birimi yer alıyor. Atlı polis olabilmek için çevik kuvvetler biriminde çalışıyor olmanız gerekiyor. Fiziki yapınız, hayvan sevginiz ve amirinizin önermesiyle bu birime atanabiliyorsunuz.

Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri illerinde atlı polis birimleri bulunuyor. Bu şehirlerden birinde çevik kuvvetlerde görev yapıyorsanız sizin talebiniz ve amirinizin önermesiyle bu birime atanabilirsiniz. Bu birime atandıysanız Ankara'da 4 aylık bir eğitim aldıktan sonra göreve başlıyorsunuz.

Fahri Polis Nasıl Olunur?

Polis olmak isteyip de polis olamayanlar için Emniyet Müdürlüğü fahri polis, diğer adıyla fahri trafik müfettişliği imkanı sunuyor. Fahri trafik müfettişleri, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapıyorlar. Polis, kamera veya trafik ekiplerinin olmadığı yerlerde işlenen trafik suçlarına tutanak tutma yetkileri bulunuyor. Fahri polis olabilmeniz için şu şartları karşılamanız gerekiyor;

1-E n az 40 yaşında olmalısınız.

2- Eğitim seviyeniz en az yüksekokul olmalıdır.

3- En az 10 yıllık sürücü belgesine sahip olmalısınız.

4- Başvurunuzdan 5 yıl geriye doğru toplamda 100 ceza puanı yememiş, sürücü belgenizin alınmamış olması gerekiyor.

5- Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamanız gerekiyor.

Polis İstihbarat Nasıl Olunur?

Emniyet teşkilatının kendi içinde de istihbarat birimi bulunmaktadır. Birçok kişi polis istihbaratla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) karıştırıp, aynı birim zannedebilir. MİT, İçişleri Bakanlığına bağlı ayrı bir teşkilattır. Polis istihbarat ise Emniyet Genel ne Müdürlüğüne bağlı bir birimdir.

Polis istihbarat birimine girmek için öncelikli olarak polis olma şartı aranıyor. Polis olarak belirli bir deneyime sahip olanlar amirlerinin başvurusu ve sözlü mülakat sonucu İstahbarat Akademisi (İSAK) eğitimine alınıyorlar. Eğitim süresini merak edenler, polislik eğitimi kaç ay düşüncesini taşıyanlar için İSAK eğitimi 7 haftadır. Bu süre zarfında istihbarat adayları hukuki, mesleki ve operasyonel bilgileri teorik ve pratik olarak alıyorlar.

Toplum Destekli Polis Nasıl Olunur?

Toplum polisleri, adından da anlaşılacağı üzerine toplum içinde görev alan, halkla içi içe olan polis birimidir. Belirli mahalle ve meydanlarda bulunarak, olası olayları ve suçları önleme amacı güderler. Toplum destekli polis, Asayiş Şube Başkanlığına bağlı olarak çalışmaktadır. Bu birimde görev almanın ilk şartı polis olmaktır.

Toplum destekli polis biriminde ihtiyaca göre polis alımı yapılmaktadır. Talebiniz ve amirinizin önermesiyle bu birimde görev alabilirsiniz.

Polis Havacılık Nasıl Olunur?

Emniyet teşkilatının bazı durumlarda olayları önleme, hızlı müdahale etme amacıyla hava operasyonlarına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu amaçla Polis Havacılık Dairesi hizmete geçirilmiştir. Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Van şehirlerinde Polis Havacılık Daire Başkanlığı hizmet vermektedir.

Emniyet teşkilatında helikopter pilotu olarak görev yapabilirsiniz. Helikopter pilotu olmanız için www.egm.gov.tr web adresindeki polis havacılık nasıl olunur şartlarını karşılamanız gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilat dışından sözleşmeli olarak helikopter pilotu alımı yapmaktadır. Aynı zamanda uçuş eğitimi almış polisler de bu göreve atanmak için başvuruda bulunabiliyorlar. Sözleşmeli pilot olabilmeniz için;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlara haiz olmanız,

- Yazılı ve sözlü sınavları başarıyla geçmeniz,

- Ülkenin her yerinde görev yapabilmeniz,

- Güvenlik ve arşiv araştırmalarında olumlu sonuca sahip olmanız,

- Pilotluk lisansına sahip olmanız gerekiyor.

Polis olarak bu göreve başvurmak istiyorsanız;

- İkinci bölge hizmetini tamamlamış,

- En az ön lisans mezunu olmanız,

- Biriminizin en üst dereceli amiri tarafınca muvafakat sahibi olmanız,

- Havacılık personeli sağlık raporuna sahip olmanız,

- 5 yıllık bir görev sürenizin olması gerekiyor.

Asayiş Polis Nasıl Olunur?

Asayiş Polis birimi araştırma yapma, fail yakalama, suça el koyma gibi görevleri yerine getirmektedir. Bu birimde görev yapmak için polis olma şartı bulunmaktadır. Bu birime emniyet teşkilatı dışından sözleşmeli veya atama yoluyla memur alımı yapılmıyor.

PMYO veya POMEM eğitimlerini başarıyla tamamlayıp, polis memuru olarak göreve başlayanlar, Polis Özel Harekat (PÖH) birimi dışında diğer birimler için tercihte bulunamazlar. Atandıkları birimde çalışmak zorundadırlar. Asayiş birimine geçmek istiyorsanız amirinizin önermesi gerekiyor.

Robot Resmi Çizen Polis Nasıl Olunur?

Emniyet teşkilatı bünyesinde Eşkal Tespit Bürosu görev yapıyor. Suç faillerini fiilen tanımayan görgü tanıklarının eşkal tariflerine göre robot resmi çizim hizmeti veriyor. Bu birimde görev almak istiyorsanız Güzel Sanatlar Fakültesinin resim veya heykel bölümü mezunu olmanız gerekiyor.

Eşkal Tespit Bürosunda robot resim çizer olarak görev yapmak istiyorsanız Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi sayfasını takip edebilirsiniz. Müdürlüğün resmi web sayfasında iş ve alım duyuruları yapılıyor. Resmi internet sayfasından ilgili formu doldurarak başvurabilirsiniz. Gerekli şartları taşıyorsanız sözlü mülakata çağrılıyorsunuz. Mülakattan başarıyla geçerseniz robot çizim hakkında özel bir eğitime tabi tutuluyorsunuz.

Gönüllü Polis Nasıl Olunur?

Gönüllü polis ile fahri polisliğin karıştırılmaması gerekiyor. Fahri polislik, gönüllülük esası üzerine olan, belirli şartları taşıyan sivil vatandaşlar arasından seçilmektedir. Gönüllü polis ise, mevcut polis memurlardan yine gönüllülük esası ve amirin önermesiyle olmaktadır. Bir polisin, istihbarat adına vatandaştan biri gibi davranıp, onlar içine karışmasına gönüllü polis denilmektedir.

Toplum içinde polisler zaman zaman halkın içine karışarak bilgi toplamaktadır. Bunu bazen simitçi, çöpçü veya herhangi bir esnaf olarak yerine getirmektedir.

Rütbeli Polis Nasıl Olunur?

Emniyet teşkilatında da belirli rütbeler bulunmaktadır. Komiser ve emniyet müdürü bu rütbelerdendir. Komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürü polislik mesleği rütbeleridir. Polis olabilmek için lise mezunu olmak yeterlidir. Fakat polis olup da mesleğinde yükselmek, rütbe atlamak isteyenler çoğunluktadır.

Lise veya ön lisans mezunu olarak PMYO'dan mezun olup polislik mesleğine başlayanlar, gerekli şartları yerine getirdikten sonra Polis Akademisinin açtığı sınava girerek komiser yardımcısı olarak rütbe alıyorlar. Bunun için şu şartlar gerekiyor;

- 4 yıllık üniversite bitirmelisiniz.

- Meslekte fiili olarak 2 yılı tamamlamalısınız.

- Başvurduğunuz yıl itibariyle 45 yaşından gün almamış olmalısınız.

- Son iki performans değerlendirme puanınız iyi veya çok iyi olmalıdır.

- Hakkınızda herhangi bir soruşturma, kısa veya uzun süreli durdurma cezası olmamalıdır.

İstenen şartları karşılıyorsanız yazılı, fiziki ve mülakat sınavlarına giriyorsunuz. Üçünden de başarılı olursanız Polis Mesleki Eğitim Merkezinde 6-9 ay eğitim görüyorsunuz. Eğitimi başarıyla tamamlarsanız komiser yardımcısı olarak göreve başlıyorsunuz.

Dalgıç Polis Nasıl Olunur?

Emniyet teşkilatı kendi içinde birçok farklı birime bölünmüştür. Bu birimlerden biri de deniz polisidir. Polis memurları sadece kara ve havada değil denizde de toplum asayişini ve güvenliğini sağlamaktadır. Suyun altında ve üstünde gerçekleşen her türlü kanun dışı faaliyetleri önleme, yakalama ve ele geçirme görevini yürütürler.

Su altında görev yapan polislere sualtı polisi veya kurbağa adam denilmektedir. Deniz polisi biriminde görev yapmak için polis şartı aranmaktadır. Dışarıdan polis alımı veya ilanı yapılmamaktadır. Emniyet teşkilatı ihtiyacı kendi içinden karşılamaktadır. Deniz polisi olmak istiyorsanız Deniz Polisi Liman Şube Müdürlüğünün açtığı ilana başvurabilirsiniz.

Deniz polisi olabilmeniz için 35 yaşını geçmemiş olmanız gerekiyor. Bunun dışında mülakattan ve uygulamalı sınavlardan başarıyla geçmelisiniz. Uygulamalı sınavlar genel olarak; 250 metre aralıksız yüzme, devamında 50 metre sırtüstü yüzme, 25 metre su altından gitme, eller havada 5 dakika su üstünde durma olarak yapılmaktadır.

Polis Psikolog Nasıl Olunur?

Emniyet teşkilatı bünyesinde suçlulara, mağdurlara, çocuklara psikolojik destek ve yardım sağlamak adına Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği birimi bulunuyor. Bu birimde psikolog olarak görev yapmak istiyorsanız polis olmanız gerekmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bu ihtiyacını dışarıdan karşılıyor. İhtiyacı ölçüsünde psikolog alımı duyurusunda bulunarak, başvuruları alıyor.

Emniyet teşkilatında psikolog olarak görev yapmak istiyorsanız;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımanız,

- Psikoloji lisans mezunu olmanız,

- KPSS'en P3 puan türünden en az 70 almanız,

- Minneseto Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Sertifikasına sahip olmanız gerekiyor.

Gereken şartları karşıladığınızda mülakata alınıyorsunuz. Mülakatı başarıyla geçerseniz emniyet teşkilatında psikolog olarak göreve başlıyorsunuz.

Organize Polis Nasıl Olunur?

Halk arasında çete veya mafya oluşumu içinde olup, düzeni bozan, gayri resmi ve kanun dışı işler yapanları durdurmak adına Emniyet teşkilatında Organize Suçlarla Mücadele birimi bulunmaktadır. PMYO veya POMEM'den mezun olarak göreve başlayan bir polis, ihtiyaç doğrultusunda bir birime atanmaktadır. Okulda veya bağlı bulunduğu birimde üstün yetenekleri, amirlerinin tavsiyesi ve dilekçe vermesiyle Organize Suçlarla Mücadele birimine geçebilmektedir.

Amerika'da Polis Nasıl Olunur?

Amerika'ya yerleşen Türk vatandaşları belirli şartları yerine getirdiklerinde Amerikan polisi olabiliyorlar. Polislik başvurusu yapabilmeniz için Amerikan vatandaşlığı veya Green Card sahibi olmanız gerekiyor. Polislik alımı yapan eyaletlere başvuruyorsunuz.

Türkiye'de olduğu gibi Amerika'da da polis olabilmek için belirli şartlar aranıyor. Polis olma şartları eyaletten eyalete değişiyor. Bu nedenle hangi eyaletten başvurduysanız istenen şartları dikkatlice incelemenizde yarar vardır. Polis Akademisinde 2 yıllık bir zorlu eğitimden geçiyorsunuz. 6 aylık eğitimi başarıyla tamamlayanlar polis adayı olarak mezun olabiliyorlar.

Polis Olmak İçin Gerekenler

Polislik mesleği en çok tercih edilen ve talep gören mesleklerden biridir. Bu güzide meslekte görev yapabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Polis olmak için gerekenleri şöyle sıralayabiliriz;

1- TC vatandaşı olmalısınız. Çifte vatandaşlığınız başvuru yapmanıza engel değildir.

2- 18 yaşından gün almış olmalısınız. Yaş düzeltmesi yaptırdıysanız, düzeltmeden önceki yaşının geçerli sayılacaktır. Sınava başvurma üst yaş sınırı kadınlarda ve askerliğini yapmamış erkeklerde 24, askerliğini yapmış erkeklerde 26'dır. Ayrıca 24 veya 26 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor.

3- Eğitim şartı olarak en az lise mezunu olmanız gerekiyor. Ön lisans veya lisans mezunuysanız yine başvurabilirsiniz.

4- Lise mezunuysanız TYT'ye girip en az 250 puan, ön lisans veya lisans mezunuysanız KPSS'den P3 puan türünden en az 60, P93 puan türünden 65 almalısınız.

5- Adli sicil kaydınızın temiz olması gerekiyor.

6- Sağlık raporunuzun "polis olmaya uygundur" şeklinde olması gerekiyor.

Polis olmak İçin Şartlar 2021

Polislik, 657 Devlet Memurları Kanunu'na tabi bir meslek grubudur. Bu kanunun 48. maddesindeki şartları taşıyorsanız polis memurluğuna başvurabilirsiniz. İlgili kanunda belirtilen şartların dışında;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,

2- En lise veya dengi okul mezunu,

3- 18-26 yaş grubu arasında,

4- Erkeklerde 167, kadınlarda 162 cm boyunda, vücut kitle endeksinizin 18-27 arasında,

5- Eğitim durumunuza göre TYT veya KPSS'den geçerli puan almanız,

6- Sizin veya evliyseniz eşinizin adli sicilinin temiz,

7- Silah taşımaya engel bir durumunuzun olmaması gerekiyor.

Polis olmak İçin Şartlar 2021 Bayan

Polislik başvurusunda kadınlar için genel şartların yanında özel şartlar bulunuyor. TC vatandaşı, en az lise mezunu, 18 yaşını tamamlamış, TYT veya KPSS'den geçerli puan alması, adli sicilinin temiz olması istenen genel şartlardır. Kadınlar için;

- Üst yaş sınırı 24 yaşından gün almamış olmaları,

- Boylarının en az 162 cm olması,

- Yüz kızartıcı bir suça karışmamış olmaları şartı bulunuyor.

Polis olmak İçin Aile Sicil Şartları

Polisliğe başvuran kişilerin polislik güvenlik soruşturması çerçevesinde kendileri ve şayet evlilerse eşlerinin adli sicil soruşturmaları yapılıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi birinci derece olarak anne, baba ve kardeşlerin güvenlik soruşturmaları yapılmıyor. Polisliğe başvuran kişi ve şayet evliyse eşinde aranan aile sicil şartları şunlardır;

1- Suç işlenen veya işlemeye müsait genelev, birleşme yeri, randevu evi, fuhuş yapılan meskenlerde çalışmamış olmak.

2- Genel ahlaka aykırı oyun, film, video, şarkı sözü gibi muzir neşriyat ve benzeri işlerde çalışmaktan haklarında adli veya idari takibat olmaması, hüküm giymemiş olmak.

3- Ağır hapis, 6 aydan fazla hapis (taksirli suçlar hariç), veya affa uğramış olsalar bile devlete karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,kaçakçılık gibi suçlardan hükümlü olmamak, adli kovuşturmaya tabi olmamak.

4- Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir siyasi parti veya kollarından birine üye olmamak. Geçmişte üyeliği bulunuyorsa, ayrıldığına dair belge sunmak.

Polis olmak İçin Fiziki Şartlar

Polislik özveri isteyen, zorlu ve zorlu olduğu kadar kutsal bir meslektir. Bu meslekte görev yapabilmek için fiziki yapınızın uygun olması gerekiyor. PMYO veya POMEM'e girebilmek için Polis Akademisinin belirlediği fiziksel şartlar şunlardır;

1- Erkek adayların boylarının en az 167, kadınların 162 cm olması gerekiyor.

2- Vücut kitle endeksi kadın ve erkek adaylar için 18-27 arasında olmalıdır. Vücut kitle endeksinizi; boyunuzun karesini alıp, kilonuza böldüğünüzde bulabiliyorsunuz.

3- Vücudun herhangi bir yerinde eşkal belirleyici cilt hastalığı, organ eksikliği, dövme olmaması gerekiyor.

Polislik Mülakatları Ne Zaman?

Polis Akademisi 2021 yılında PMYO'na 2000 erkek, 500 kadın olmak üzere 2500 polis adayı alıyor. İstenen şartları karşılayan ve TYT'den geçerli puanı alanlar 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresinden başvurularını yaptılar.

Polis Akademisi 7 Eylül 2021 tarihinde " 2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı Fiziksel Yeterlilik Sınav Talimatı"nı yayınladı. Adaylar, Akademinin resmi web sayfasından giriş belgelerini, sınav yeri ve tarihini öğrenebilirler. Belirtilen tarihte adaylar önce sağlık kontrolünden geçecekler. Ardından fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulacaklar.

Fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulacakları parkur ve görseli akademinin sitesinde mevcuttur. Adayların parkuru nasıl tamamlayacakları ve neler yapacakları tek tek açıklanmıştır. Erkek adaylar parkuru azami 48, kadınlar 50 saniyede bitirdiklerinde başarılı sayılacaklar.

Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçenler ertesi gün sözlü mülakata alınacaklar. Sözlü mülakatlarda kavanozdan çekeceğiniz karttaki konu başlığına göre sözlü sınava tabi tutulacaksınız. Mülakattan en az 70 puan alırsanız başarılı sayılıyorsunuz.

POMEM fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat talimatı 7 Eylül 2021'de yayınlandı. Adaylar, giriş belgelerini, sınav tarihi ve yerlerini akademinin resmi sitesinden öğrenebilirler.

Polis Akademisi, 2 Kasım 2021'de PMYO ve POMEM sınav sonuçlarını açıkladı. Okullara girmeyi hak kazanan adaylar, www.pa.edu.tr adresinden sınav sonucunu öğrenebilirler. Sınav sonuçları, posta veya telefonla bildirilmeyecektir.

Polislik Sınavı Ne Zaman?

2021 yılı PMYO ve POMEM sınavları güz döneminde yapıldı. Sonuçlar 2 Kasım 2021 itibariyle Polis Akademisinin resmi sitesinde yayınlandı. Adaylar, e-devlet şifreleriyle www.turkiye.gov.tr web adresinden öğrenebilirler. TC kimlik numarası ve şifrenizle e-devlete giriş yapıyorsunuz. Polis Akademisi Başkanlığı sayfasına giriş yaptıktan sonra Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama sayfasından sınav sonucunu öğrenebilirsiniz.

Polis Akademisi resmi sitesine giriş yaptığınızda, sorgulama sayfası sizi e-devlet sayfasına yönlendirecektir. 2022 yılı polis başvuruları henüz açılmadı. 2022 yılında polisliğe başvurmak istiyorsanız Polis Akademisi sayfasını takip etmelisiniz.

Lise 12. sınıfta okuyorsanız, 25 Haziran 2022'de TYT sınavına girerek en az 250 puan almalısınız. 250 puanın altında alırsanız PMYO'ya başvuramıyorsunuz.

2022 yılında üniversite mezunu olarak POMEM'e başvurmak istiyorsanız 2020 veya 2021'de KPSS'den P3 puan türünden en az 60 almış olmanız gerekiyor. 60 puanın altında alırsanız POMEM'e başvuramıyorsunuz.

Polislik Sınav Sonuçları

2021 yılı itibariyle Polis Akademisi hem PMYO hem de POMEM için öğrenci sınavlarını tamamlayarak, sonuçları 2 Kasım 2021 tarihi itibariyle resmi sayfasında yayınladı. Polis Akademisi resmi sayfasına veya e-devlete girerek sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Polislik sınav sonuçları sadece Polis Akademisinin resmi sitesinde yayınlanıyor. Sonuçlar, adaylara posta yoluyla veya başka bir kanalla gönderilmiyor. Polislik sınavları toplumu ve medyayı çok yakından ilgilendirdiğinden, medya yakından takip etmektedir. Sınav sonuçlarını görsel ve yazılı medyadan da öğrenebilirsiniz.

Polislik Mülakat Sonuçları

2021 yılı itibariyle PMYO ve POMEM sınavları tamamlanarak, sonuçları açıklandı. Adaylar, 7 Eylül'de yayınlanan fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat talimatı doğrultusunda sınava girdiler. Güz döneminde adaylar önce fiziki yeterlilik sınavına tabi tutuldular.

Parkuru 48 saniye veya altında bitiren erkekler, 50 saniye veya altında bitiren kadın adaylar fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçtiler. Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçenler ertesi günü sözlü mülakata girdiler. Sözlü mülakattan 70 veya üzeri alanlar başarılı sayıldılar. Açılan 2500 kontenjana en yüksekten aşağı doğru puanlamayla öğrenci alımı yapıldı.

Polislik Ne Zaman Açıklanacak?

Polis Akademisi 2021 yılı PMYO ve POMEM'e öğrenci alımını tamamladı. Güz döneminde yapılan giriş sınavları sonucunu 2 Kasım 2021'de açıkladı. Adaylar sınav sonucu Polis Akademisi Başkanlığı, sınav sonucu sorgulama sayfasından öğrenebilirler.

Polis Akademisi 2021 yılında PMYO'ya 2000 erkek, 500 kadın aday, POMEM'e 6800 erkek, 1200 kadın aday alımı yaptı.

Polis Olmak İçin Hangi Derslerin İyi Olması Gerekir?

Polislik geçmişten günümüze toplumda kabul gören ve birçok kişinin hayallerini süsleyen bir meslek olarak öne çıkmaktadır. Polislik hayali kuranların aklını polis olmak için ne okumak gerekir sorusu kurcalamaktadır. Türkiye'de polis olabilmeniz için en az lise mezunu olmanız gerekiyor. Bu da gösteriyor ki Anadolu, Fen, Mesleki ve Teknik, Bilişim, Sosyal, İmam Hatip liselerinden birinden mezun olmanız gerekiyor.

12. sınıfta okuyanlar Haziran ayında ÖSYM'nin düzenlediği TYT ve AYT sınavlarına giriyorlar. PMYO, TYT puanıyla öğrenci alımı yapıyor. Polislik başvurusu için TYT'den en az 250 puan almanız gerekiyor. Bu da gösteriyor ki lisede derslerinize iyi çalışmanız ve TYT'ye iyi hazırlanmanız gerekiyor. TYT'den çok net çıkarmak, puanınızı yükseltmek istiyorsanız Sosyal ve Türkçe derslerinizin çok iyi olması gerekiyor. Fen, coğrafya, tarih ve matematik derslerinden çıkaracağınız netlerle de puanınızı desteklemiş olursunuz.

Polislik Eşit Ağırlık mı?

Lise döneminde polis olma hayali kuranlar lisede hangi bölümü okumaları gerektiğinde kararsız kalabiliyorlar. Lisede, sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri bulunuyor. Polislik başvurusu için lisede hangi bölümden mezun olmanız önemli değildir.

Lisede hangi bölümü seçerseniz seçin TYT'ye girmek zorundasınız. TYT'den aldığınız puana göre PMYO'ya başvurabiliyorsunuz.

Ortaokuldan Sonra Polis Nasıl Olunur?

2012 yılına kadar ortaokul mezunları Bursa ve Ankara'da bulunan Polis Kolejlerinin açtıkları sınavlara girerek, polis olma yolunda ilk adımı atıyorlardı. 2012 yılında önce Bursa, bir yıl sonra da Ankara Polis Koleji kapatılarak, öğrencilerin ortaokuldan sonra polis olma yolları kapatıldı. Bu nedenle polis olmak için lgs kaç puan gerekir sorusunun bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Ortaokuldan sonra polis olmak istiyorsanız herhangi bir liseye kaydınızı yaptırmanız gerekiyor. Liseler 4 yıllık eğitim veriyorlar. Lisede derslerinize çok iyi çalışmanız gireceğiniz TYT sınavından yüksek puan almanız gerekiyor.

Lise Mezunu Polis Nasıl Olunur 2021

Öğrenciler ve aileleri meslek seçimi yaparken liseden sonra polis nasıl olunur 2021 sorusu gündemi meşgul etmektedir. Öğrenciler, polisliğe başvurabilmeleri için öncelikli olarak liseden mezun olmaları gerekiyor. Alttan dersi olanlar veya sınıf tekrarına kalanların başvuruları kabul edilmiyor.

Liseden mezun olanlar Haziran ayında düzenlenen TYT sınavına girmeleri ve Polis Akademisinin her yıl belirlediği taban puanı almaları gerekiyor. 2021 yılı PMYO taban puanı 250'dir. 250 veya üzeri alanlar, PMYO başvurularını yapabilirler. Başvurular, elektronik ortamda yapılıyor. Polis Akademisinin resmi sitesine girip, başvuru formunu dolduruyorsunuz.

Başvuru şartlarını taşıyanlar, ücreti yatıranlar, akademinin belirlediği bir tarihte ve yerde sağlık kontrolüne, fiziki yeterlilik ve sözlü mülakata giriyorlar. Başarıyla geçenler ve kontenjan içinde yer alanlar PMYO'ya kaydediliyorlar.

Polis Olmak İçin Lisede Hangi Bölümü Seçmeliyim?

Meslek tanıtımları ilkokul sıralarında başlayıp, lise yıllarında devam etmektedir. Polislik mesleğiyle tanışanlar ve bu mesleğe atılmak isteyenler lisede hangi bölümü seçmeleri konusunda kararsız kalabiliyorlar. Polislik için belirli bir bölüm seçmeniz gerekmiyor. Bu hususta bir kriter ve şart bulunmuyor.

Polis olma hedefiniz bulunuyorsa öncelikli olarak hangi alanda kendinizi başarılı buluyorsanız o bölümü seçmelisiniz. Sayısal yeteneğiniz yüksekse sayısal bölümü, sözel yeteneğiniz yüksek sözel bölümü seçebilirsiniz.

TYT İle Polis Nasıl Olunur?

Türk eğitim sisteminde birçok meslek grubuna girebilmek için üniversite mezunu olma şartı aranıyor. Üniversiteye girebilmek için de TYT ve AYT sınavlarından geçerli puanı almanız gerekiyor. Türkiye'de Polis Akademisine bağlı polislik üniversitesi olarak Polis Meslek Yüksek Okulu bulunuyor.

Türkiye'de 2 yıllık meslek yüksekokulları TYT puanıyla öğrenci alıyorlar. PMYO'da ön lisans grubunda yer aldığından TYT puanıyla öğrenci alımı yapıyor. Polis Akademisi, öğrenci alımı duyurusu yaptığında kontenjan ve TYT'den alınması gereken taban puanı açıklıyor.

2021 yılında PMYO TYT taban puanı 250'dir. 250 puan veya üzerinde alanlar PMYO başvurusu yapabilirler. PMYO'ya sadece TYT puanıyla girmiyorsunuz. Devlet Memurları Kanunu'nun ve Polis Akademisinin adaylarda aranan şartları karşılamanız gerekiyor. Şartları karşılıyorsanız, sınav ücretini yatırıyorsunuz.

Polis Akademisinin belirlediği tarih ve yerde sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakata katılıyorsunuz. Birinci ve ikinci aşamaları başarıyla geçenler sözlü mülakata katılıyorlar. Sözlü mülakattan en az 70 alırsanız, toplam puanınıza bakılıyor. Puanınız belirlenen kontenjan içindeyse PMYO'ya kaydınız yapılıyor.

Polis Olmak İçin TYT' den Kaç Puan Almak Gerekir?

Polis Akademisi her yıl ÖSYM'den bağımsız olarak PMYO'nun taban puanını açıklıyor. Taban puanı yıla göre değişebiliyor. Polis Akademisi taban puanı kendi resmi sayfasında duyuruyor. PMYO'a yazılmak isteyen adaylar akademinin resmi sitesinden takip edebilirler.

Genel olarak Polis Akademisi TYT taban puanını 250 veya üzeri olarak açıklıyor. 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite okumak isteyen öğrencilerin TYT'den 140 puan ve üzeri almaları yetiyor. Sadece TYT puanıyla 2 yıllık üniversite tercihi yapabiliyorlar. İsterlerse AYT sınavına girerek, alacakları puana göre 4 yıllık üniversite tercihi yapabiliyorlar.

Polis Olmak İçin TYT Puanı 2021

ÖSYM'nin her yıl belirlediği TYT taban puanı polislik başvuruları için geçerli değildir. TYT'den aldığınız 150 veya 200 puan PMYO'ya başvurmanız için yeterli değildir.

Polis Akademisi, polislik üniversite tercihi yapmak isteyenler için PMYO'nun taban puanını 2021 yılında 250 olarak belirledi. TYT'den 250 veya üzeri puan alırsanız, PMYO'ya başvurabiliyorsunuz.

Polislik Üniversiteleri

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Polis Akademisi Başkanlığı görev yapıyor. Nitelikli polis yetiştirmek ve eğitim vermek amacıyla Polis Akademisi bünyesinde 2 yıllık üniversite statüsünde Polis Meslek Yüksek Okulu bulunuyor. PMYO dışında 2 veya 4 yıllık olarak Polis Akademisine bağlı eğitim kurumu bulunmuyor.

Polis Akademisi bünyesinde üniversite mezunu adaylarına polislik eğitimi veren Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) ile Emniyet teşkilatının ihtiyacı olan polis amirlerini yetiştiren Polis Amirleri Eğitim Merkezi bulunuyor.

Polis Olmak İçin Üniversite Okumak Şart mı?

Polis olma hedefi olan kişiler, üniversite sınavlarına hazırlanırken polislik tyt mi ayt mi araştırması içine giriyorlar. Türkiye'de polis olmak için lise, dengi, ön lisans veya lisans mezunu olma şartı aranıyor. Polis Meslek Yüksek Okulu, 2 yıllık ön lisans eğitim kurumu olduğu için üniversite sayılmaktadır. Bu da demek oluyor ki polis olmak için üniversite okumanız gerekiyor.

Liseden sonra TYT puanıyla PMYO'ya girerek, polis olabiliyorsunuz. Fakat 11/1 dereceden göreve başlıyorsunuz. Fakat AYT'ye girip herhangi bir 4 yıllık bir üniversite kazandığınızda polis olmanız daha da kolaylaşıyor. 6 aylık POMEM eğitim sonunda 8/1 dereceden komiser yardımcısı olarak göreve başlıyorsunuz.

Polis Olmak İçin Üniversite Sınavından Kaç Puan Almak Gerekir?

TYT puanıyla iki yıllık PMYO okuyup, polis olmak istiyorsanız TYT'den en az 250 ham puan almanız gerekiyor. Şehit veya görev malulü çocuğuysanız 200 puan almanız yeterlidir.

POMEM'e girip, komiser yardımcısı olarak görev yapmak istiyorsanız 4 yıllık üniversite mezunu olmanız gerekiyor. Bunun için de TYT'den taban puanı geçip, AYT sınavına girmeniz gerekiyor. Polislik başvurusu için belirli bir üniversite şartı bulunmuyor. Önemli olan 4 yıllık bir fakülte bitirmiş olmanızdır. AYT'den aldığınız puana göre 4 yıllık bir bölüm seçebiliyorsunuz. Bazı bölümler 200 puanla alırken bazı bölümler 400 puanın üzerinde almaktadır. Örneğin 2021 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Coğrafya bölümünün taban puanı 203'tür. Puanınız bu bölümü tutuyorsa 4 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayıp, POMEM'e başvurabilirsiniz.

Polis Olmak İçin Üniversite Şart mı?

Polis Akademisi bünyesinde ön lisans olarak hizmet veren Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) bulunuyor. Bu okul 2 yıllık eğitim veriyor. Türkiye'de iki yıllık eğitim süresi bulunan yükseköğretim okulları TYT puanıyla öğrenci alıyorlar. PMYO da iki yıllık üniversite statüsünde olduğu için bir nevi üniversite okumanız şarttır. Fakat liseden sonra, PMYO' girip 2 yılın sonunda polis olunabildiği için bu kısa yolu tercih edenlerin sayısı fazladır.

Emniyet teşkilatında komiser yardımcısı olarak rütbeli görev yapmak isteyenler 4 yıllık üniversite bitiriyorlar. Üniversite mezunu olup da kendi alanında işe giremeyenler de POMEM'e başvurarak polis olabiliyorlar.

Polis Olmak İçin Hangi Üniversiteye Gitmek Gerekir?

Üniversite mezunları Polis Mesleki Eğitim Merkezi'ne başvurarak 6 aylık eğitimden sonra komiser yardımcısı olarak göreve başlıyorlar. Rütbeli olarak göreve başlamak isteyenler hangi üniversiteye gitmeleri konusunda kararsızlık yaşayabiliyorlar.

POMEM'e başvurularda belirli bir üniversite şartı bulunmuyor. Herhangi bir 4 yıllık fakülte bitirmeniz yeterlidir. 4 yıllık diplomanız bulunuyorsa POMEM'e başvurabilirsiniz. Özel, vakıf, ikinci öğretim veya denkliği kabul edilmiş yurt dışı üniversitelerinin birinden mezun olmanız yeterlidir.

Her ne kadar polisliğe başvurularda üniversite ve bölüm adı önemli olmasa da bilişim, iletişim, elektronik, güzel sanatlar gibi bölümler emniyet teşkilatında prim yapmaktadır.

KPSS İle Polis Nasıl Olunur?

Üniversite mezunları polis olmak istediklerinde KPSS'den geçerli puan almaları gerekiyor. Polislik de devlet memurluğu sayıldığından, devlet memurluğuna giriş KPSS sınavından alınan puana göre oluyor. 4 yıllık üniversite mezunuysanız ve polis olabilmek için istenen şartları karşılıyorsanız KPSS'ye girmiş olmanız gerekiyor. 2020 veya 2021 yıllarında KPSS'den lisans mezunları P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları P93 puan türünden en az 65 almaları gerekiyor.

Lisans veya ön lisans mezunuysanız KPSS'den 60 veya 65 almanız yeterlidir. Daha yüksek puan ihtiyacınız bulunmuyor. KPSS puanı polisliğe alım şartlarından sadece birisidir. Bunun dışında eğitim, fiziki şartlar, adli sicil, boy/kitle endeksi, yaş gibi şartlar bulunuyor.

Gerekli şartları karşılıyorsanız sınav ücretini yatırıyorsunuz. Polis Akademisinin resmi sitesine girip, başvuru formunu dolduruyorsunuz. İlerleyen tarihte Polis Akademisi resmi web sitesinde fiziki yeterlilik ve mülakat tarihini, yerini açıklıyor. Siteye girerek giriş belgenizin çıktısını alıp, sınav yerini ve tarihini öğreniyorsunuz.

Sağlık kontrolünden başarıyla geçerseniz, fiziki yeterlilik sınavına alınıyorsunuz. Bu sınavı da başarıyla geçerseniz sözlü mülakata alınıyorsunuz. Mülakattan da başarıyla geçerseniz POMEM'e kabul ediliyorsunuz.

Polislik, güzide ve kutsal mesleklerden biridir. Birçok çocuğun ve gencin hayalini süslemektedir. Polis olmak için en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Lise mezunları TYT puanıyla, lisans veya ön lisans mezunları KPSS puanıyla başvuru yapabiliyorlar. Yeterli puan alan ve istenen şartlara haiz olanlar sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakata alınıyorlar. Sınavlardan başarılı olan lise mezunları PMYO, lisans veya önlisans mezunları POMEM'de eğitim görüyorlar.

Bu makaleyi yararlı bulduysanız paylaş butonuna basarak, çevrenizle paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soru veya önerilerinizi yorum olarak iletebilirsiniz.

   Paylaşmak güzeldir  :)