SEO UYUMLU MAKALE NEDİR? OKUNABİLİRLİK ANALİZİ VE FORMÜLÜ

SEO uyumlu makalelerin önemini bilmeyen yoktur. Web sitesi sahibiyseniz, bu türde makalelerin online platformda sizin için öneminin bilincindesinizdir. İnternette konuyla ilgili pek çok yazıldı, çizildi. Ama genellikle yüzeysel ve birliği kirliliğinden öteye geçmedi. Size sunacağımız yazıyla ufkunuz genişleyecek, bakış açınız değişecektir.

SEO Uyumlu Makale Nedir?

SEO (Search Engine Optimization-Arama Motoru Optimizasyonu), web sitelerinin arama motorlarında yüksek performans göstermeleri için yapılan bütün çalışmaların genel adıdır. Organik ziyaretçi çekmek amacıyla üretilen içeriklere de seo uyumlu makale denmektedir.

Seo Uyumlu Makale Kriterleri

Arama motorları, web sitelerinden içeriklerinin özgün, güncel, akıcı ve okunaklı olmasını istemektedir. Bu kurallar bütün web siteleri için geçerlidir. İşte burada farkınızı göstermeniz gerekiyor. Bu farkınızı da; müşteriyi içeri çekecek, "aradığımı buldum" dedirtecek, sitenizde kalma süresini uzun tutacak ve en önemlisi alışverişini tamamlamasını sağlayacak içeriklerle gösteriyorsunuz. Web siteniz için seo uyumlu makale yazmak veya yazdırmak istediğinizde şu kriterlere dikkat etmenizde yarar vardır.

1- Okunabilirlik Analizi

İnternet kullanıcısının zamanı kısıtlıdır. Başlık, giriş bölümü ilgisini çekmediğinde anında çıkar. Okuyucunun ilgisini ve dikkatini çekecek iyi bir içerik bilinenden bilinmeyene doğru karışıklığa neden olmayacak şekilde açık ve net olmalıdır. Kullanılan sözcükler anlamı bilinen kelimelerden seçilmelidir. Aynı anlamı taşıyan sözcüklerden uzak durmalısınız.

Okunabilirliğin ölçülmesinde hece, sözcük ve cümle sayıları (ortalamaları) gibi üç farklı değişken kullanılmaktadır.

Bu üç değişkene ek olarak somut, soyut sözcükler, birleşik- basit sözcükler, ekler tamlamalar da kullanılmaktadır. Ancak değişken sayısı arttıkça metnin okunabilirliğini formüle etmenin de zorlaştığını bilmelisiniz. İçerik analizinde en çok kullanılan formülleri kısaca şöyle açıklayabiliriz;

- Dale Cale formülü; Metinlerin güçlüğünü belirlemek amacıyla kullanılıyor. Metnin ilk yüz kelimesi alınıp, cümle sayısı ve bilinmeyen kelime sayısı belirleniyor. Cümlelerin uzunluğu, kelime sayısının, cümle sayısına bölünmesiyle bulunuyor. Bilinmeyen kelimelerin oranı ise bilinmeyen kelimelerin sayısından geriye kalan kelime sayısına bölünüp, 100'le çarpılması sonucunda bulunuyor. Bunu formülle gösterecek olursak;

Cümle uzunlukları: Kelime/cümle sayısı

Bilinmeyen kelimeler: Bilinmeyen kelime sayısı/Geriye kalan kelime sayısı x100 şeklinde formüle edebiliriz. Bu formüle göre okunabilirlik düzeyleri tablosu da bulunuyor.

Formül sonucu        Okunabilirlik düzeyi (Yaş)

   4.9 ve aşağı         4 ve aşağı

   5.0 - 5.9            5 - 6

   6.0 – 6.9            7 - 8

   7.0 - 7.9            9 - 10

   8.0 - 8.9           11 - 12

   9.0 - 9.9           13 - 15

   10+               16+

- Gunning Fog Index Formülü; Bu formülde; üç ve daha fazla heceli kelimeler ile cümlelerde kullanılan ortalama kelime sayıları iki önemli unsuru oluşturuyor. Metinden 100 kelimelik bir bölüm alınıyor. Bu bölümde üç ve üzeri heceli kelimeler sayılıyor. Bu kelimeler, geriye kalan kelime sayısına bölünüp, 100'le çarpılıyorlar. Böylece üç heceli kelimelerin yüzdesi bulunuyor. Ortalama kelime sayısı da kelime sayısının, cümle sayısına bölünmesiyle bulunuyor. Üç heceli kelime yüzdesi ile ortalama kelime sayısı toplanıp, 0.4 (fog index) ile çarpılıyor. Şayet sonuç 8-10 arasındaysa kolay, 11'den yukarıdaysa zor bir metin olarak kabul ediliyor.

- Flesch-Kincaid Formülü; Metinden 100 kelimelik bir bölüm seçilir. Bu bölümde kelimelerin ve cümlelerin uzunluğu belirlenir. Kelimelerin uzunluğunu bulmak için hece sayısını, kelime sayısına bölüyorsunuz. Cümlelerin uzunluğunu bulmak için de kelime sayısını cümle sayısına bölüyorsunuz. Eğer kelime başına düşen hece sayısı 1'e yaklaşırsa metin kolay, hece sayısı 10'a yükselirse zor demektir. Aynı durum cümle için de geçerlidir. Kelime sayısı 1'e yaklaştıkça metin kolay, 10'un üzerine çıktığında zor olarak değerlendiriliyor.

- Ateşman Tarafından Türkçe İçin Geliştirilen Okunabilirlik Formülü; Türkçe metinlerin okunabilirliğini hesaplamak amacıyla Flesch okunabilirlik formülünü Türkçeye uyarlamıştır. Bu formül;

Okunabilirlik Sayısı (OS)= 198,825 - (40,175x1- – 2,610x2) şeklindedir. Formüldeki x1, hece olarak sözcük uzunluğunu, x2 ise sözcük olarak cümle uzunluğunu ifade ediyor. Bu formüle göre hece olarak en kolay metin 2.2, en zor metin 4 ortalamaya sahiptir. Sözcük olarak en kolay metin 3.0, en zor metin 30 ortalamaya sahiptir.

2- Özgünlük

İnternette seo uyumlu makale nasıl olmalı araştırması yaptığınızda, "makaleniz özgün olmalı" cümlesi sürekli karşınıza çıkmaktadır. Fakat, makalenizin, içeriğinizin nasıl özgün olacağı hakkında detaylı ve derinlemesine bir bilgi yoktur. Sürekli kopyala-yapıştır bilgilerle kafanız daha da karışmaktadır. İçeriğinizin özgün olması demek, internette daha önce yayınlanmamış olması demektir. Arama motorları bu tür içeriklere daha fazla önem veriyorlar. Özgün bir içeriğe sahip olduğunuzda aramalarda ilk sıralarda görünüyorsunuz.

İçeriğinizin özgün olarak kabul edilebilmesi için kelime, cümle ve anahtar kelimelerinizi çok iyi seçmelisiniz. Yoksa internetten cümleleri alıp, eş anlamlısını veya yerlerini değiştirmekle özgünlük olmuyor. Hangi konuda yazıyorsanız yazın, isterseniz yazacağınız konuda onlarca daha önce yazılmış içerik bulunsun. Öncelikle bunları inceleyip, bilgi ve kelime dağarcığınıza, edebi yeteneğinizi de ekleyerek yeni bir içerik oluşturuyorsunuz. En son olarak da işinizi sağlama almak için özgünlük testinden geçirmeyi unutmayın.

Şayet, içeriklerinizde özgünlüğe önem vermezseniz, arama motorlarının yaptırımına uğrayabilirsiniz. Kopya içerikler barındırmaktan ban yersiniz. Ayrıca aramalarda en son sıralarda görülmeniz de cabasıdır. Böylece hem emeğiniz hem de zamanınız boşa gitmiş olacaktır.     

3- SEO Uyumluluk

YOAST SEO daha ziyade WordPress kullanıcıları tarafından bilinen ve kullanılan bir eklentidir. Web siteniz için seo uyumlu makale yazma niyetindesiniz. Bu eklenti seo uyumlu makale yazdırma danışmanı görevini görüyor. Vereceği ipuçları ve kriterlerle SEO uyumlu makale yazmanızı sağlıyor. İlk olarak odak anahtar kelimenizi belirliyorsunuz. Konunuz içerisinde hangi kelimeye odaklanacaksınız onu seçmeniz gerekiyor.

Odak anahtar kelimenizi belirledikten sonra Okunabilirlik ve SEO Analizi kriterlerine geçiyorsunuz.

A- Okunabilirlik Analizi

- Edilgen Çatı; Cümle içinde öznenin olmaması demektir. Makale yazarken cümlelerinizi etken ve Türkçe kurallarına uygun şekilde oluşturmalısınız.

 - Ardışık Cümleler; Aynı kelime/kelime gruplarıyla ardışık cümleler kurmamaya çalışın. Çünkü aynı kelimeyle başlayan ardışık birçok cümle içeren bir paragraf okuyucuyu sıkabilir, rahatsız edebilir.

 - Alt Başlık Dağılımı; İçeriğiniz 300 kelimeden uzunsa mutlaka alt başlıklara ayırmalısınız. Alt başlıklar; okuyucular için yol gösterici olarak hareket ederler, bir yazının veya sayfanın ne hakkında olduğunu anlamalarını kolaylaştırırlar.

 - Paragraf Uzunluğu; İçeriği paragraflara ayırmak güzeldir. Fakat her bir paragrafın uzunluğunun azami 100 kelime olmasına dikkat etmelisiniz.

 - Cümle Uzunluğu; Uzun cümle okumayı kimse sevmez. Bu nedenle cümleleriniz kısa, net ve açıklayıcı olmalıdır.

 - Geçiş Kelimeleri; Lakin, zaten, halbuki, o halde, üstelik, bundan böyle, öncelikle, çünkü, fakat, artık, ilk olarak, son olarak gibi kelimeler geçiş kelimeleridir. Makalenizin uzunluğuna göre %30'un altına düşürmemeye çalışmalısınız.

B- SEO Analizi
 

- SEO Başlık Genişliği; İçeriğinize başlık oluştururken ne uzun ne de kısa olmamasına dikkat etmelisiniz. Başlığınızı 40-50 karakter arasında tutmanız en doğrusu olacaktır.

- Anahtar Kelime Uzunluğu; İçeriklerde anahtar kelime kullanımı önemlidir. Anahtar kelimenizin uzunluğu en fazla 4 kelimeden oluşmalıdır.

Daha Önce Kullanılan Anahtar Kelime

Bu başlık altında da yazdığınız konular içerisinde daha önce aynı anahtar kelimeyi kullandıysanız uyar veriliyor. Genel olarak bir konuda kullandığınız anahtar kelimeyi kullanmamanız öneriliyor.

- Başlıktaki Anahtar Kelime; Başlık belirlerken, odak anahtar kelimenizi başlıkta kullanmaya özen gösterin.

- Kısa Ad İçinde Anahtar Kelime; Konunuzu oluşturduğunuz konu adresiniz, yani link içinde anahtar kelimeye de yer vermelisiniz.

- Anahtar Kelime Yoğunluğu; Anahtar kelime kullanacağım diye abartmayın. Ortalama her 100 kelimeye bir anahtar kelime kullanmanız yeterlidir.

- Metin Uzunluğu; Arama motorları minimum 300 kelimeden oluşan makalelere değer vermektedir.

- Meta Açıklama Uzunluğu; Makalenizde işlediğiniz konunun ne ile alakalı olduğunu gösteren bir özet kısmı hazırlamalısınız. Özetiniz, boşluklar dahil 120-156 karakter aralığında olmalıdır.

- Dahili Bağlantılar; Makalenizin içinde konuyla ilgili başka bir link paylaşabilirsiniz. Bunu kaynak vermek veya bir siteyi tanıtmada kullanabilirsiniz.

- Görsel Alt Nitelikleri; İçeriğinizde görsel kullanmanız gerekiyorsa, mutlaka görselin altına odak anahtar kelimenizin de geçtiği alt açıklamalar eklemelisiniz.

- Giden Bağlantılar; Siteniz içinde konuyla alakalı diğer konulara yönlendirmek amacıyla linkler ekleyebilirsiniz.

4- Entity Search (Varlık Arama)

İnternet ortamına, dolayısıyla dijital pazarlamaya her saniye sayısız içerik eklenmektedir. E-ticaretin yoğun yaşandığı dijital platformda, web sitesi sahipleri içerik stratejisi oluştururken;

- Hedef anahtar kelimelerde nasıl daha iyi pozisyonda listeleniriz,

- Daha fazla anahtar kelimelerde nasıl trafik alırız,

- Arama Sonuç Sayfalarında nasıl daha fazla real estate ediniriz (Feature Snippet, PAA, Top Stories, Local Pack),

- Organik aramalardan nasıl daha fazla satış yapabiliriz gibi sorularla karşı karşıya kalıyorlar.

Birçok web sitesi içerik optimizasyonunda "Key Words Search" yani, anahtar kelime aramasını etkin şekilde kullanıyor. Fakat, günümüzde bu uygulama tek başına yeterli olmamaya başladı. Günlük hayatta nasıl bir varlık özellikleriyle tanınıyorsa, bir web sitesi de içeriğiyle tanınmaktadır. Bu içeriği ön plana çıkaracak optimizasyonlar gerekmektedir.

Sürekli olarak kendini yenileyen ve güncelleyen Google, entity search uygulamasıyla kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmaya başladı. Entity Search'ten önce basit bir yöntemle Anahtar Kelime eşleştirme ile yapılan aramalarla eşleşen sonuçları Arama sonuçlarında listeliyordu. Bu listeleme yetersiz kalmaya başlayınca knowledge Graph ve Hummingbird algoritması ile semantik aramaları veritabanında ilişkili olduğu sonuçlarla verimli kılacak bir arama sonuç sayfası listeleme sistemine geçti.

Entitye Search' "anahtar kelimelerden gerçek dünya varlıklarının bilgisine ve bunların ilişkisine geçiş" olarak nitelendirebiliriz. Google, entity'i " Tekil, benzersiz, mükemmel tanımlanmış ve ayırt edilebilir, var olan farklı ve bağımsız bir varlık" olarak tanımlıyor. Bu varlık gerçek hayatta, bir insan, yer veya nesne olabilir. Fakat online dünyada sayı, zaman, fikir, renk olabilmektedir.

Arama sonuç sayfalarını en verimli hale getirmek için Local Arama sonuçları, Rich Snippet, Hızlı ve Kısa Cevaplar, Kişisel Arama Sonuçları, Hava Durumu, Saat Kaç gibi sonuçlar, Yorumlar, SERPte biten sonuçlar, Link Building gibi SERP özelliklerinde entityler kullanılıyor. Sonuçta; entity search optimizasyonu ile arama motorlarına ve hedef kitlenize içeriğinizi problemsiz, eksiksiz ve geniş perspektifle sunmuş oluyorsunuz. Bu da gösteriyor ki, içerik stratejisi oluştururken, içeriğinizi ve odak anahtar kelimelerinizi birçok varlıkla ilişkilendireceksiniz.

5- Akıcı Anlatım

Bilimsel bir web sitesi bile olsanız makalenizin akıcı olması gerekiyor. Yani, cümleler birbiriyle ilintili, anlam bütünlüğünü sağlayacak şekilde olmalıdır. İnternet okuyucusu sıkılgandır. İlk iki-üç cümlede sıkılıp, okumayı bırakabilir. Kısacası cümleleriniz, okuyucunun takılmadan, "ben ne okudum" deyip tekrar başa almasına gerek kalmayacak özellikte olmalıdır. Akıcı anlatımın nasıl olacağını örneklerle açıklayalım.

Akıcı olmayan cümle; Çatalca'da topal çoban yapar satar çatal sapan.

Akıcı olan cümle; Çatalca'da bir arkadaş sapan satıyor.

Duru anlatım; Gereksiz, fazlalık barındıran kelimeler kullanılmadan yapılan anlatımdır.

Duru olmayan cümle; Mecburen evden çıkmak zorunda kaldık.

Duru olan cümle; Evden çıkmak zorunda kaldık/ Mecburen evden çıktık.

6- Yazım ve İmla hataları

İçeriğiniz ne kadar kaliteli ve eşsiz olsa da yazım, imla hatalarıyla dolu olduktan sonra bütün önemini kaybetmektedir. Okuyucuya, kurallı cümlelerden oluşmuş bir içerik sunmanız çok önemlidir. Bu nedenle içerik oluştururken şu kurallara dikkat etmenizde yarar vardır;

 - Cümleler, dizeler, özel isimler büyük harfle başlar.

* Ankara, Türkiye'nin başkentidir.

* Babam, kardeşim Ahmet'i doktora götürdü.

- Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.

* Sayın Bakanımız, bugün şehrimize gelecekler.

* Komşularla birlikte Susuz Dede'ye gittik. (Akrabalık bildiren kelimeler cümle içinde küçük harfle kullanılır. Örnek, Ayşe teyzeme gittik.)

- "-ki" ekinin kullanımı; Cümle içinde "-ki" eki bağlaç veya ilgi eki olarak kullanılmaktadır. Bağlaç olarak kullanılan ek ayrı yazılır. İlgi eki olarak kullanılıyorsa bitişik yazılır. Bitişik veya ayrı yazılacağı konusunda tereddüt yaşarsanız

 "-ler" ekini uygulayın. (-ki) ekinin sonuna "-ler" eki gelebiliyorsa bitişik, gelemiyorsa ayrı yazılır.

* Bizimki (bizimkiler) yine dışarı çıkmış.

* İnan ki (inankiler) bir daha yapmayacağım.

 - "-de/da" ekinin kullanımı; Cümle içinde "-de/da" eki bağlaç veya ismin hali eki olarak kullanılmaktadır. Bağlaç olarak kullanılan ek ayrı yazılır. İsmin hali eki olarak kullanılıyorsa bitişik yazılır. Bitişik veya ayrı yazılacağı konusunda tereddüt yaşadığınızda- "-de/da" ekini cümleden atmaya çalışın. Eğer cümleden çıkardığınızda anlam bozulmuyorsa ayrı, anlam bozuluyorsa bitişik yazılır.

* Onlar bu saatte evde olurlar. (Onlar bu saatte ev olurlar.) Anlam bozulduğundan ek bitişik yazılır.

* Olayı bir de sana anlatayım. (Olayı bir sana anlatayım.) Anlam bozulmadığından ayrı yazılır.

- Harflerle yazılan tüm sayılar -ticari işlemler dışında- ayrı yazılmalıdır. Bu sayılara gelen eklere dikkat etmelisiniz.

* Okulumuzda üç bin beş yüz öğrenci var.

* Sınıfta 3'üncü oldum.

* 1'de, 3'te, 6'da, 1'inci, 2'nci, 4'üncü, 10'uncu gibi eklerin yazılışına dikkat edin.

- İkilemeler cümle içinde ayrı yazılırlar. Aralarına noktalama işareti konulmaz.

* El ele tutuşup birlikte gittiler.

* Araçlar art arda sıralanmışlar.

- Ay ve gün isimleri genel ifadeyle kullanılıyorsa küçük, belirli bir tarihi bildiriyorlarsa büyük harfle yazılırlar.

* Kardeşim, 24 Aralık 2012'de doğdu.

* Babam her pazar balık tutmaya gider.

- Kısaltmalar birden fazla sözcükten oluşuyorsa büyük harflerle yazılır. Bir sözcüğün birkaç harfinden oluşuyorsa sadece baş harfi büyük, diğer harfleri küçük yazılır.

* Babam, TCDD'den bu yıl emekli oldu.

* Prof. Dr. Aytekin Uluçay bugün okulumuzda konuşma yapacak.

- Birleşik sözcükleri oluşturan kelimelerden biri anlam değişimine uğramışsa, tür değiştirmişse, ses olayına uğramışsa bitişik yazılır.

* gecekondu, mirasyedi (tür değişimi)

* aslanağzı, danaburnu, itdirseği (anlam değişimi)

* emretmek, kaynana, birbiri, pazartesi (ses düşmesi)

- En çok yazım yanlışı yapılan sözcüklerin doğru yazılması

   YANLIŞ       DOĞRU

   herşey        her şey

   birşey)        bir şey

   herhangibir    herhangi bir

   bir çok        birçok

   pekçok        pek çok

   birden bire    birdenbire

SEO Uyumlu Makale Nasıl Yazılır?

İnternette çokça yer alan seo uyumlu makale nedir ve seo uyumlu makale nasıl yazılır paylaşımları içinde boğulmanız gerekmiyor. Web sitenizi tamamen kullanıcıya yansıtacak seo uyumlu makale örneği yazabilmek için aşağıdaki yönergeleri takip etmeniz yeterlidir.

 - Başlık analizi ve seçimi; Dijital içerik belirlemede başlık son derece önemlidir. Ana başlık belirlerken, kullanıcının ve hedef kitlenin neler beklediğini, nelere ulaşmak istediğini anlatan kelimeler kullanmalısınız. Ana başlığın SEO uyumlu olup olmadığını anlamadan önce içeriğinizi yazdığınız sayfanın bir kategori, ürün veya blog sayfası olup olmadığına karar veriyorsunuz.

Sayfanın içeriğini belirledikten sonra onunla ilgili anahtar kelime/kelimeleri başlıkta geçiriyorsunuz. İçerik başlığı ile metin başlığı aynı olmak zorunda değildir. Örneğin içerik başlığınız "spor arabalar" ise metin başlığınız " En çok tutulan spor arabalar" olabilir.

- Anahtar Kelime Analizi;  Anahtar kelime/kelime grupları belirlemede size son derece büyük faydası bulunacak  Keywordtool.io aracı bulunuyor. Kelime analiz aracını ücretli veya ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ücretsiz olarak kullansanız bile beklentilerinizi karşılıyor. Araç içerisinde; Google, Youtube, Bing, Amazon, Ebay, Play Store, Instagram, Twitter uzantıları yer alıyor.

Adres satırına aradığınız kelimeyi yazıp, uzantının birine tıkladığınızda, uzantı ile ilgili anahtar kelime analizlerini görebilirsiniz. Analizlerin içerisinde tıklama sayısı, trendler gibi onlarca farklı özelliği kontrol edebiliyorsunuz.

- İçerik İskeleti Oluşturma;   İçeriğinizi oluştururken mutlaka ana başlığın altına metin başlıkları dediğimiz alt başlıklar eklemeyi unutmayın. Ana başlık ne kadar önemliyse alt başlıklar da o kadar önemlidir. Alt başlıklar da anahtar kelime içermelidir. Hatta alt başlığın altına, konuyu daha ilginç ve detaylı kılmak için alt başlık açabilirsiniz.

- H Etiketi Hiyerarşisi;  Birçok web sitesinin yaptığı gibi siz de H (Heading) etiketinin kullanımı konusunda yanlış bilgilere yer vermeyin. H etiketi, Google botlarının sayfa içeriği hakkında bilgi alabilmesi için başlıklara yerleştirilen HTML etiketleridir. 1’den başlayarak (H1) 6’ya kadar (H6) gidebilir. SEO çalışmalarında sayfa içi teknik yapıda önemli bir yeri bulunuyor.

Hangi H etiketinden kaç tane kullanacağınız içeriğinizin uzunluğuna bağlıdır. İçeriklerinize göre arttırabilir, azaltabilirsiniz. Soruya cevap veren bir makalenizde sadece H1 etiketi veya rehber niteliğinde hazırladığınız bir içerikte 10 farklı H2 etiketi kullanabilirsiniz. Başlıkları, alt başlıkları içerik akışına göre sıralayarak uygun etiketleri vermeniz doğru kullanım olacaktır. H etiketlerinizi kurgularken şu ipuçlarınu uygulayabilirsiniz;

  * Uzun metinlere baştan sonra H etiketi vermeyin. (Örneğin; botoks başlığı altındaki açıklama)

  * İçeriğinizi oluşturduktan sonra H etiketlerini yerleştirin.

  * Kısa açıklamalarınıza (özellikle position zeroda çıkabilecek kısımlara) H etiketi ekleyebilirsiniz.

- Görsel ve Video Seçimi; Mümkün olduğunca içeriklerinizi görsel ve videolarla destekleyin. Bu konuda yazılı anlatımınızı destekleyecek, anlaşılmasını kolaylaştıracak görsel ve videoların size büyük yardımı dokunacaktır. Konuya ilgi duyan kullanıcı ve hedef kitlenin sayfanızda daha uzun süre kalmasını sağlamış olursunuz.

Konuyla ilgili olarak yemek tariflerinde, ağaç budama, aşı gibi işlemlerde görsel ve videoların ne kadar işe yaradığını biliyor olmalısınız.

- SEO Uyumluluk Kontrolü;  Oluşturduğunuz içeriği mutlaka SEO uyumluluk kontrolünü yapmak zorundasınız. Yukarıda da anlattığımız gibi YOAST SEO eklentisi sizin en büyük yardımcınız olacaktır.      

- Etkileşim Paragrafı;  İçeriğinizi oluşturdunuz ve metni bitirdiniz. Son paragrafta kullanıcıyla etkileşime geçmek adına kısa bir paragraf oluşturabilirsiniz. Paragrafınızda; paylaşımın etkili olup olmadığı, faydalı bulup bulmadıkları sorulabilir. Faydalı buldularsa paylaşabilecekleri, akıllarına takılan soru veya önerilerini yorum olarak iletebileceklerini yazabilirsiniz.

- Yayın Öncesi Genel Kontrol; Bütün emeklerinizin ve zamanınızın boşa gitmesini istemiyorsanız içeriği oluşturduktan sonra son bir seo uyumlu makale kontrol etmenizde yarar vardır. Yazım ve imla kontrolünü, kopya cümle içerip içermediğini, anahtar kelimelerin kullanımı ve sayısını son kez gözden geçirebilirsiniz.

Seo Uyumlu Makale Nasıl Olmalı?

Web sayfanız için içerik oluşturmadan önce internette veya rakip sitelerde yer alan seo uyumlu makale örnekleri inceleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus, örneklerden asla kopyala-yapıştır şeklinde alıntı yapmamanızdır. Bununla birlikte alıntı cümleler yapıp, kelimeleri değiştirmenizde "çöp içerik"ten öteye geçmeyecektir. SEO uyumlu makale oluştururken başlık, anahtar kelime analizi, kopya kontrol gibi kriterlerle birlikte şu hususlara da dikkat etmelisiniz;

1- Akıcı Olmalı; Akıcılık demek, her bir cümlenin birbiriyle ilintili ve bir anlam bütünlüğü sağlamasıdır. Farklı bir konuya geçecekseniz yeni bir paragraf açmalısınız. Cümleleriniz kısa, anlaşılır, okuyucuya net mesajı veren kelimelerden oluşmalıdır.

2- Heyecan Vermeli; Ana başlıkla kullanıcıyı siteye çektikten sonra, içeriğinizin ilgi çekici olması gerekiyor. Öncelikli olarak hedef kitlenizin beklentilerini, ilgi duydukları alanları, en çok kullanılan kelimeleri tespit edin

3- Değerli Olmalı; İçeriğiniz hangi konuda olursa olsun verdiğiniz bilgi/bilgiler okuyanı tatmin etmeli, yeni bilgiler edindiğine, bakış açısını değiştirdiğine inanmalıdır. Bu nedenle içerik oluşturmadan önce örnek seo uyumlu makale olup olmadığına dikkat etmelisiniz.    

4- Hedef Kitle Odaklı Olmalı; Web sitesi oluştururken hedef kitlenizi belirlemişsinizdir. Sayfalarınızdaki içeriklerin de hedef kitleye hitap etmesi gerekiyor. Bunun için hedef kitle analizi, beklentilerini, en çok arama yaptıkları kelimeleri tespit edebilirsiniz.

Seo Uyumlu Makale Fiyatları

Web siteniz için mutlaka kendinizin makale üretmesi gerekmiyor. Ayrıca seo uyumlu makale yazarı da çalıştırmak zorunda değilsiniz. Ücret ve sosyal hakları göz önünde bulundurduğunuzda maliyet hesaplaması yapabilirsiniz. Bunun yerine seo uyumlu makale satın al hizmetinden yararlanabilirsiniz. Alanında uzman ve profesyonel içerik yazarları ve içerik yazarlığı siteleriyle çalışabilir, beklentilerinizi karşılayan makaleleri yazdırabilirsiniz.

Yazarın/sitenin fiyat politikası, içeriğin türü, kalitesi ve uzunluğuna bağlı olarak seo uyumlu makale fiyatları değişiyor. Genellikle ücretler 100 kelime üzerinden yapılıyor. 100 kelimesi 10 TL'den başlayıp, 4 katına kadar çıkabiliyor.

   Paylaşmak güzeldir  :)