Essay ödevleri çoğu zaman öğrencilerin gözünde büyüyen ve nereden başlayacaklarını bilemedikleri bir konudur. Aslında essay (kompizisyon) yazmak o kadar da zor değildir. Essay hazırlama ile ilgili aşağıdaki teknikleri uygulayarak akıcı ve başarılı bir essay yazabilirsiniz.


 
 Essay Nasıl Yazılır?
 
            Başta İngilizce akademik eğitim alanlar olmak üzere uluslararası İngilizce yeterlilik sınavlarına girecek olanlar essay yazmak zorundadır. Hatta bazı üniversiteler İngilizce yeterlilik sınavında 2 essay ister. Hazırlık sınıfını tamamlayanların birinci sınıfa başlayabilmeleri için de essay yazmaları gerekir. Aslında essay sadece okul yaşamı ile de sınırlı değil. İş yaşamında sürekli essay yazmak durumunda kalanları düşününce essay konusunun ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılıyor. Şimdi ana hatları ile essay nasıl yazılır, essay yazarken nelere dikkat edilmelidir anlatalım.
 
 Essay Konu Belirleme
 
            Essay yani İngilizce kompozisyon konusu verildi ise konu seçme gibi bir derdiniz kalmaz. Konu belirlemeyi size bıraktılarsa ilk olarak hangi konuda essay yazmak istediğinize karar vermelisiniz. Seçilen konu hakkında duygu ve düşünceleri yazmadan önce konu ile ilgili detaylı bir araştırma yapmak önemlidir. Hatta seçilen konu ile ilgili veya benzeri de olabilir, daha önce hazırlanmış essay örnekleri incelenebilir.
 
 İngilizce Kelime ve Gramer Bilgisi
 
            Başarılı bir essay için İngilizce kelime ve gramer bilgisi önemlidir. Konu ve Türkçe anlatım ne kadar çarpıcı olursa olsun, bunu İngilizce olarak doğru kelime ve gramerle yazıya dökmediğiniz taktirde başarılı bir essay yazımından bahsedilemez. Seçilen konu ile ilgili İngilizce kelime bilgisi yeterli değilse öncelikle doğru ve yeni kelimelerle ilgili bir hazırlık yapılmalıdır. Düzgün cümleler ve yerinde noktalama işaretleri kullanarak hazırlanan bir essay iyi bir essaydir. Essay yazmaya başlamadan önce Taslak hazırlamak ise işinizi kolaylaştıracaktır.
 
 Essay Taslak Hazırlama
 
            Essay yazmaya başlamadan öne kabaca bir hazırlık yapılır ve bir taslak oluşturulur. Taslakta essay konusu giriş, gelişme ve sonuç paragrafları ile Türkçe olarak hazırlanır. Özellikle gelişme bölümünde iddiaları kanıtlayacak verilerin toplanması taslak hazırlama aşamasında yapılır. Şimdi İngilizce essay yapısını inceleyerek her bir paragrafın nasıl olması gerektiğine göz atalım.
 
 Essay Yapısı
 
            Bir kompozisyon; giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Konu ne olursa olsun, essay yazılırken takip edilen taslak budur. Genel hatları ile essay yapısı;
 
 *Giriş (Introduction): 1 paragraf
 *Gelişme (Body): 1-3 paragraf
 *Sonuç (Conclusion): 1 paragraf şeklindedir.
 
            Giriş paragrafı, konuya giriş yapılan ve "thesis statement" yani konu ile ilgili fikirlerin yazıldığı paragraftır. Burada yazı ile ilgili genel bilgiler verilir. Tez cümlesi de denilen giriş bölümünde iddia edilen ve savunmak istenen düşünce birkaç cümle ile belirtilirken, okuyucunun dikkatini çekecek bir dil kullanılarak yazının neleri içereceğine dair ipuçları verilir.
 
            Gelişme bölümünde birbirini takip eden paragraflarla konu ele alınır. İddia edilen düşüncelerin ispatlandığı bölüm gelişme bölümüdür.
 
            Sonuç bölümünde ise konu özetlenir, ana fikir değerlendirilir ve konu hakkındaki iddia tekrarlanır.
 
 Essay Nasıl Yazılır Türkçe Anlatım
 
            Genel olarak essay yazımı ile ilgili hazırlık sürecinden bahsettik. Şimdi essay paragraflarını açarak hazırladığınız taslağı nasıl uygulayacağınızı anlatalım. Konumuz "hava kirliliğinin insan sağlığı üzerine etkileri" olsun.
 
 Giriş Paragrafı
 
            Giriş bölümünde savunmak istediğiniz düşünceleri ve iddialarınızı dikkat çekici bir şekilde anlatmalısınız. "Giderek artan hava kirliliği insan sağlığını her geçen gün daha kötü etkiliyor. Bence hava kirliliğine neden olan enerji kaynaklarının kullanımında gerekli tedbirler alınarak hava kirliliği önlenebilir". Giriş paragrafında kullanacağınız bu cümle hem dikkat çekici hem de nasıl önlenebileceğine dair merak uyandırıcı bir anlatımda olacaktır.
 
 Gelişme Paragrafı
 
            Gelişme paragrafı 1 ile 3 paragraf arası olabilir. Birinci gelişme paragrafında hava kirliliğinin olumsuzluklarından bahsedilebilir. Paragrafın son cümlesi hava kirliliğinin önlenebileceğini ifade eden bir anlatımla bitmelidir. İkinci paragraf birinciyi takip eden tarzda ve iddiaların ispatlarını içermelidir. Mesela, fabrika bacalarına filtre takılması gibi önleyici tedbirlerden bahsetmek iddiaları ispatlama bakımından etkilidir. İkinci gelişme paragrafında iddialar örneklerle açıklanır. İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu ve insan sağlığını tehdit eden hava kirliliğinin önlenebileceği ispat edilir. Üçüncü gelişme paragrafı yine konu bütünlüğünü bozmadan ve güvenilir bilgiler verilerek sonuca doğru giden toparlama ispat cümlelerinden oluşur.
 
 Sonuç Paragrafı
 
            Sonuç paragrafı amacınıza ulaştığınızı ifade eden cümlelerden oluşmalıdır. Hava kirliliğinin önlenmesi için yapılacak yatırımlardan bahsetmek ve bunun sonuçta çok daha avantajlı olduğunu ifade etmek kompozisyonun etkili olmasında önemlidir. Essay nasıl yazılır Türkçe anlatım ve essay yazımında izlenecek adımlarla ilgili örneklerle yazımıza devam ediyoruz
 
 Bilkent Essay Yazımı
 
            Lise ve üniversite öğrencileri, TOEFL, IELTS ve PTE gibi İngilizce yeterlilik sınavına girecek olan kişiler için essay yazma konusunda oldukça faydalı olacağını düşündüğümüz yazımıza Bilkent Üniversitesi'ni örnek göstererek devam ediyoruz. İngilizce yeterlilik sınavlarında iyi bir puan almak ve başarılı bir essay yazmak sizin elinizde. Bilkent hazırlık hocalarının essayde dikkat ettikleri kriterleri biliyor musunuz? Hemen söyleyelim.:
 
            Bilkent hocaları essayda özellikle gramer yapısı olarak öğrencilerine ne öğrettiyse onu görmek istiyor. Bunun yanında öğrenilen akademik kelimelerin en az 8-10 tanesi essay yazımında kullanılmalı. Essay kalıplarını ezberlemek yerine özgün cümlelerle anlatımlar daha etkili oluyor. Çünkü hocalar ezber kelimeleri hemen fark ediyor. Bilkent essay yazımı denildiğinde ilk aklımıza bunlar geliyor. Yüksek bir puan hatta tam puan almak o kadar da zor görünmüyor.

Essay ve Ödev çalışmalarınız hakkında detaylı bilgi almak için hemen arayınız! 0212 221 86 76
 
 Essay Yazmaya Başlıyoruz
 
 Introduction, body, conclusion, yani giriş, gelişme ve sonuç paragraflarından oluşan essayi İngilizce kelime ve cümlelerle inceliyoruz.
 
 Title: Başlık. Essay konu başlığı dikkat çekici olmalıdır. Konu seçiminden sonra bunu başlığa taşımak essay yazımında önemlidir.
 
 Introduction: Essay yazmaya introduction, yani giriş paragrafı ile başlıyoruz. Giriş paragrafı safımızı belli ettiğimiz, iddialarımızı dile getirdiğimiz bölümdür. Genel bir giriş cümlesi ile başlanan kısma "hook" denilir. Bu kısımda okuyucunun dikkatini çekecek şeyler yazılır. "Background Information", giriş kısmında okuyucunun essay konusunu anlayabilmesi için genel bilgilerin verildiği bölümdür. "Thesis statement" ise giriş paragrafının en önemli bölümü denilebilir. Çünkü burada essayde nelerden bahsedildiğinin ifade edilmesi yanında iddia ve kanıtlarla taraf bildirilir.
 
 Body: Gelişme. Bu paragraf 3 bölümden oluşur. Topic sentence konu cümlesidir. İlk bölümde savunduğunuz düşünceyi destekleyen cümleler yer alır. İkinci paragraf supporting details yani destek detayları olup örnekler ve alıntılar yer alır. Concluding Sentence yani sonuç cümleside ise gelişme bölümünün ana düşünceyi özetleyen anlatımı bulunur.
 
 Conclusion: Sonuç. Essayin son paragrafı olan sonuç bölümünde ana düşünce özetlenir ve konu hakkında savunulan iddia ve çözümleri kısaca anlatılır.

​​​​​​​Essay ve Ödev çalışmalarınız hakkında detaylı bilgi almak için hemen arayınız! 0212 221 86 76
 
 Örnekler İle Essay Yazımı
 
            Örnek cümlelerle essay yazımını detaylandırarak konunun daha iyi anlaşılmasını amaçlıyoruz. Essay örnekleri essay yazmak isteyenlerin en çok talep ettiği konulardan biri olup öğrencilere ışık tutar. Çünkü kompozisyon yazmayı bilmeyen ya da Türkçe makale yazma konusunda sıkıntıları olan biri için İngilizce kompozisyon yazmak zor olacaktır. Üstelik daha önce yazılmş essay metinleri incelemek öğrenciye nasıl yazılacağı konusunda bilgi vereceğinden zaman kazandırır.
 
 Essay Kalıpları
 
Essayde kişinin kendi düşüncelerinden bahsederken kullanacağı kalıplar bulunuyor:
 
 I believe that: İnanıyorum ki
 I think: Bana göre
 As far as I'm concerned: Bana göre, bana kalırsa
 
 Konunun öneminden bahsederken kullanılan kalıplar:
 It is worth bearing in mind that: Akılda tutulması gerekir ki...
 It should be noted that: Vurgulanması gerekir ki...
 It is essential: Gereklidir
 It is crucial: Önemlidir
 It is vital that: Hayatidir ki...
 
 Neden sonuç bildirirken kullanılan kalıplar:
 Because: Çünkü
 As: gibi
 Since: -den beri, -den dolayı
 Bu kelimelerden sonra cümle kurulur.
 Thus: Böylece
 So/Therefore: Bu nedenle
 For this reason: Bu yüzden
 
 Gelişme (body) bölümünde kullanılan kelimeler düşünceyi devam ettirmeye yarayan kelimelerdir:
 At first/Firstly: Öncelikle
 Initially: Başta
 First of all: Her şeyden önce
 To begin with: Öncelikle
 Secondly: İkinci olarak
 Thirdly: Üçüncü olarak
 Moreover: Buna ilave olarak
 Also: Bunun yanında
 
 Örnekleme kullanılan Kelimeler
 For example: Örneğin
 To illustrate: Tanımlamak, göstermek için
 
 Zaman sıralaması yaparken kullanılan kelimeler:
 Before: Önce
 After: Sonra
 Immediately: Hemen
 Later: Sonra
 Lastly: Sonuç olarak
 During: Esnasında
 Next: Ardından
 Meanwhile: Bu arada
 Previously: Önceden
 Soon: Yakında
 
 Zıtlık anlatımında kullanılan kelimeler
 Whereas: Oysa ki
 However: Ama
 But: Ama
 Yet: Ama
 In contrast: Tersine
 In comparison: Karşılaştırıldığında...
 Altough: -e rağmen
 
 Sonuç bildirirken kullanılan kalıplar
 Finally: Sonuç olarak
 Briefly: Kısacası
 There is no doubt that: Şüphesiz ki...
 To sum up: Kısaca özetlemek gerekirse
 With the aforementioned reasons: Yukarıda açıklanan nedenlerle
 To conclude: Sonuç olarak
 In closing: Konuyu kapatırken
 
 Essay Giriş Paragrafı Önemlidir
 
            Giriş paragrafı (Introduction), essay yazımında en çok zorlanılan kısımdır. Giriş kısmı essayin gelişme ve sonuç bölümünü belirleyeceğinden etkileyici bir giriş yapmak önemlidir. Etken yani aktif bir cümle kurmak edilgen yani pasif bir cümle kurmaktan daha basittir. O halde etken cümleleri tercih etmek işinizi kolaylaştırır.
 
 In this essayte analyze....: Bu tezde ... analiz edeceğim
 It is a well-known fact that…: Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
 This research explores the causes of…: Bu araştırma ...'nın nedenlerini açığa çıkartıyor.
 Our purpose is to…: Amacımız ...
 
 Gelişme Paragrafına Örnekler
 
 Gelişme bölümünde savunduğunuz düşünceye dair kanıtlar sunarken, aksi düşüncelere itiraz ederken ve görüşlerinizi belirtirken essay kalıplarını kullanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz.
 
 I entirely agree that…: ...'a tamamen katılıyorum
 I endorse wholeheartedly the opinion that…: ... konusu hakkındaki görüşlere bütün kalbimle katılıyorum.
 I strongly disagree that…: ... görüşüne kesinlikle katılmıyorum
 I would say that…: Demek istediğim ...
 From my point of view…: Benim bakış açıma göre ...
 From my point of view: Benim açımdan
 Granted, …, but nevertheless…: ...'u kabul etmeliyim, fakat yine de ..
 On the other hand…: Diğer açıdan baktığımızda ...
 Furthermore…: Buna ilaveten ...
 
 Sonuç Paragrafına Örnekler
 
 All things considered...: Her şey düşünüldüğünde
 To sum up…:Özetlemek gerekirse..
 In conclusion…: Sonuç olarak..
 All in all…:Sonuç olarak...
 All of this points to the fact that…: Tüm bunların gösterdiği gibi...
 
 Essay Kontrolünü Unutmayın
 
 Essay yazınızı tamamladığınızda yapmanız gereken son bir şey kalıyor.
 
 Ana fikri açık ve net olarak verebildiniz mi,
 Delillerle tezinizi yeterince desteklediniz mi,
 Tüm paragraflar bir bütünlük içinde mi
 Gramer kurallarına dikkat ettiniz mi,
 Alıntılara kaynak belirttiniz mi.
 
Tüm bunları kontrol etmeyi unutmamalısınız. Essay yazmanın son noktası kontroldür. Essay yazarken gözünüzden kaçan noktaları kontrol esnasında yakalayacağınızı unutmayın.

​​​​​​​Essay ve Ödev çalışmalarınız hakkında detaylı bilgi almak için hemen arayınız! 0212 221 86 76
 
   Paylaşmak güzeldir  :)